Publicaties

Brief aan college over extreme tariefverhoging Essent


Geachte College,

 

 

De kosten van levensonderhoud blijven maar stijgen. Naast de geplande OZB verhoging in Losser van maar liefst 14%, zal de burger ook voor een verhoging van de zorgpremie komen te staan plus een forse verhoging van de energiekosten. Daarnaast zal een grote groep senioren ook nog te maken krijgen met de gevolgen van het niet indexeren van de pensioenen. Dit zal grote gevolgen hebben voor de koopkracht. Op een aantal van deze zaken hebben wij grip of enig grip, op een aantal niet.


De gemeente is aandeelhouder van Essent en kan in die hoedanigheid (zoals de provincie ook zal doen) aan de bel trekken over de extreme prijsstijgingen voor energie.

Gezien de daling van de olieprijzen en de winst die door Essent is gemaakt , is er geen noodzaak tot een dergelijk forse verhoging.

We verzoeken u dan ook in die zin richting Essent actie te ondernemen.

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Fractie Burgerforum

Lies ter Haar fractiesecr.

 

 

 

brf. art. 39 regl. van orde raad
Share our website