Publicaties

Biref aan college over complicaties aanbesteding vervoer


Brief. art. 39 reglement orde raad

 

Geacht College,

 

De raadsinformatiebrief  inzake de complicaties aanbesteding leerlingenvervoer roept bij ons vragen op.

 

De aanbestedingsprocedure loopt nu via Enschede. Behalve uit het besparingsoogpunt zijn er bij de samenvoeging ook argumenten aangehaald dat het dan een minder kwetsbaar systeem zou zijn en dat er in Enschede ook meer aanwezige deskundigheid bij complexere zaken is.

 

Hoewel wij beseffen dat aanbestedingsprocedures ingewikkelde procedures kunnen zijn, vragen wij ons af hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat hier complicaties zijn ontstaan en wat voor complicaties dat dan wel zijn, ook in financiële zin?

 

Op een aantal punten zou niet volgens de regels gehandeld zijn; welke punten?

Kan dit een schadeclaim tot gevolg hebben en zo ja in welke orde van grootte moeten wij hierbij dan denken?

 

Met de huidige vervoerders worden afspraken gemaakt over de eerste helft van het schooljaar 2013-2014. Dat staat al snel voor de deur. Kunt u ons verzekeren dat dit vervoer dan blijft zoals het nu is (concreet:  dezelfde vervoerder,  voertuigen en prijs)? Deze situatie gehandhaafd blijft tot de nieuwe aanbesteding geëffectueerd wordt?

 

Is /c.q. wordt bij deze aanbesteding ook de wens van de raad van Losser gevolgd om zoveel mogelijk de ondernemers uit onze eigen gemeente een kans te geven?


In afwachting van uw antwoord, tekenen wij met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum,

 

Lies ter Haar, fractievoorzitter

 

 

 

 

 


Share our website