Publicaties

Betoog motie van wantrouwen C.J. van den Bos


BURGERFORUM         MOTIE WANTROUWEN V.D. BOS

 

We hebben lang gewacht. We hebben erg lang gewacht of er nog iets zou veranderen.

We hebben met verbazing aangezien hoe het ging met de Kulturhusen in de Lutte en Overdinkel.

We hebben zelfs nog contact opgenomen met de CDK van de provincie, in de hoop op een opening, toen bleek dat het vertrouwen van de burgers in de Lutte tot een dieptepunt was gedaald.

We hebben, verontwaardigd ervaren hoe de mensen in Overdinkel luchtkastelen werden voorgetoverd waar niets van over bleef dan gebakken lucht. We hebben vele geluiden aangehoord van diep teleurgestelde mensen die wensenlijstjes mochten inleveren en werkelijk dachten dat hun mening er iets toe deed.

En we werden zeer onaangenaam getroffen door een verhaal, wat we nota bene via via moesten vernemen, dat de integriteit van een fractielid van Burgerforum, Lies ter Haar, door u ter discussie werd gesteld.

Dit zonder enig vooroverleg met onze fractie, ja zelfs zonder mw Ter Haar daar zelf op aan te spreken.

Dit is onaanvaardbaar. Direct heb ik toen de voorzitter van de raad, de burgemeester, om uitleg gevraagd. Die gaf aan dat er absoluut geen sprake was van een integriteitonderzoek.

Maar op onze eis om dit door de wethouder dan recht te laten zetten, kwam geen reactie.

Nog een keer aangegeven tijdens ons betoog bij de begrotingbehandeling, kwam er opnieuw geen reactie van de wethouder.

Wethouder vd Bos heeft de kans gehad het recht te zetten, maar hij zweeg.


Dergelijke verhalen zijn niet alleen beschadigend voor het raadslid Lies ter Haar, maar ook voor de gehele fractie en in feite voor de Gemeenteraad en het College van B&W. Maar ook voor de partij Burgerforum. Dit alles laat de wethouder blijkbaar koud.

 

Een wethouder dient eerlijk en rechtschapen te zijn. Wethouder vdBos is dat niet en is daardoor niet aan de maat.  Elk raadslid en elke fractie moet kunnen rekenen op de integriteit van het Gemeentebestuur. Met het achterbakse optreden van deze wethouder heeft hij zichzelf en zijn medebestuurders gediskwalificeerd.  

 

Met vdBos als Wethouder willen we dan ook niet verder. Hij blijkt geen vertrouwen te kunnen of willen opbouwen. Zijn toezeggingen werden geen gestand gedaan. Hij ventileerde loze kreten over de integriteit van een raadslid en verzuimde die terug te nemen . Hij is als wethouder onbetrouwbaar; zijn uitspraken over een raadslid zijn onaanvaardbaar. Helaas niet vervolgbaar omdat hij in functie sprak.   

Wij rekenen op de steun van de voltallige raad en de resterende collegeleden.

 ----------einde citaat betoog---------------------------

Wij hoopten dat de wethouder zijn conclusies zou trekken en zich zelf terug zou trekken als wethouder van de gemeente Losser. Dat is niet gebeurd en ons restte slechts het indienen van een motie van wantrouwen. We kregen volop steun van de VVD, maar niet van de coalitiepartijen CDA, Partij van de Arbeid en SDGL en daarmee blijft alles zoals het was.

 

BURGERFORUM         Jos Tijdhof       Lies ter Haar   Joop Koopmans


Share our website