9.1.2011: Uitspaak rechtbank subsidiering lokale politieke partijen

  • Home
  • Publicaties
  • 9.1.2011: Uitspaak rechtbank subsidiering lokale politieke partijen
Uitspraak
Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld heeft de rechtbank Den Haag gevonnist (zie ook onze site www.vppg.nl ) in onze strijd tegen de onrechtvaardige Wet subsidiering politieke partijen (Wspp). De motivering van de beslissing is niet alleen zeer teleurstellend maar ook een schoffering van alle lokale partijen in Nederland. De rechtbank constateert namelijk dat het doel van de Wspp is de instandhouding en zo mogelijk versterking van de intermediaire positie van landelijke politieke partijen in het democratisch bestel. Gelet hierop, zo vervolgt de rechtbank, is de uitsluiting van lokale politieke partijen van de subsidiering van Rijkswege juist in overeenstemming met het doel van de Wspp, welk doel blijkens hetgeen hiervoor is overwogen niet strijdig is met hogere regelgeving. Met andere woorden, volgens de rechtbank is het gerechtvaardigd dat de politieke landelijke partijen alle middelen kunnen inzetten om de lokale en provinciale politieke partijen weg te vagen uit ons democratisch bestel. Dit is een zeer merkwaardige interpretatie van de Grondwet en de Kieswet. Of is, zoals Prof. Tak dat heeft geconstateerd na diepgaand onderzoek, de rechtbank Den Haag niet onafhankelijk en dus een verlengstuk van de politieke landelijke partijen.

Het bestuur van de VPPG is van mening dat de procedure verder gevoerd moet worden in het belang van het bestaansrecht van lokale politieke partijen en hun gelijke kansen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Desnoods tot bij het Europese Hof. Maar de procedure kost veel geld. Wij hadden daarom graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 19 januari antwoord op de volgende drie voorstellen:
1.    Onze lokale partij is van mening dat de procedure moet worden voortgezet en wordt lid van de VPPG.
2.    Onze lokale partij is van mening dat de procedure moet worden voortgezet en draagt € 10 per raadslid bij in de kosten.
3.    Onze lokale partij is van mening dat de procedure moet worden gestaakt omdat ……. (graag een motivering waarom!).

Mail uw antwoord naar secretaris@vppg.nl Het zijn uw belangen die wij behartigen en verwachten dan ook een reactie.

Share our website