Publicaties

8.8.2010: Jalink voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen


Inge Jalink voorzitter Cliëntenraad werk en inkomen

05-08-2010

Inge Jalink is met ingang van 20 juli de voorzitter van de nieuwe cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Losser, die op 25 mei door het college van B&W is geïnstalleerd.

Dit onafhankelijk adviesorgaan behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente met een minimum inkomen of een uitkering op bijstandsniveau.

Mevrouw Jalink is zelfstandig ondernemer. Zij ondersteunt managers en ondernemers bij het efficiënt inrichten van de bedrijfsvoering van hun organisatie. Daarvoor was zij onder meer werkzaam bij de Stichting Alifa Welzijn in Enschede. Momenteel is zij actief als vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Oldenzaal en bij Humanitas Thuisadministratie en in het verleden bij de Vrouwenraad in Hengelo. Het college is van mening dat mevrouw Jalink op een onafhankelijke en professionele wijze het voorzitterschap van de cliëntenraad kan bekleden.De cliëntenraad behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente met een minimum inkomen of een uitkering op bijstandsniveau. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de commissie Bestuur en Samenleving gevraagd en ongevraagd over onderwerpen op het gebied van werk en inkomen inclusief het minimabeleid, binnen onze gemeente. De cliëntenraad is geheel onafhankelijk. Cliënten van de afdeling Werk en Inkomen hebben door middel van deze cliëntenraad een directe inbreng in het beleid van de gemeente.
 
Bron: gemeente Losser

 


Share our website