8.7.2011 Verslag nostalgische raad

200 jaar Losserse bestuursgeschiedenis met kwinkslag nagespeeld

08-07-2011

Donderdagavond was het openluchttheater Brilmansdennen het perfecte decor voor de nostalgische raadsvergadering van de gemeente Losser. Het was één van de onderdelen uit het programma rond de viering van 200 jaar zelfstandigheid.

Nostalgische raad Losser

Het huidig college van burgemeester en wethouders, raadsleden, griffier en zelfs de bodes van de gemeente Losser speelden hun rollen met verve. Dankzij een bijdrage van de Historische Kring Losser konden een aantal bewogen onderwerpen uit de bestuurlijke geschiedenis van de gemeente nauwkeurig opnieuw aan de orde gesteld worden. Door de uiteenlopende meningen moest de burgemeester herhaaldelijk om orde verzoeken. Vooral de boze burgers die in de 'raadszaal' verhaal kwamen halen, bezorgden hem moeilijke momenten. Voor de 450 toeschouwers waren het de hoogtepunten van deze vermakelijke avond.


Napoleon (Henk Koning) kwam Losser persoonlijk tot zelfstandige gemeente uitroepen en liet zich daarbij passend begeleiden door slagwerkers en trompettisten van Excelsior. Alle leden van de raad en het college kwamen in prachtige passende kledij op waardoor de sfeer er meteen goed in zat. Op het podium was de hoofdrol voor burgemeester Jan Westendorp weggelegd. Hij moest de raadsleden, die hun rollen met verve speelden en er lustig op los improviseerden, ook buiten het draaiboek om in toom houden.

Nostalgische raadsvergadering LosserOnderwerpen die aan de orde kwamen waren herkenbaar en werden met een vette knipoog opnieuw besproken. De aanleg van een weg tussen hun woonadres en het centrum van het dorp Losser, zorgde voor een toeloop van boze burgers (Jan Riesewijk, Marietje Nordkamp en Gerrit Beuvink). Daarnaast werd een bovenmeester wegens dronkenschap ontslagen, uitten boeren hun zorgen over de introductie van kunstmest en werd het vrouwenkiesrecht met het nodige tumult besproken. Ook de samenstelling van de Twentse baklever en de uitnodiging van Losser aan de presidenten van de Sovjet-Unie en Amerika om ten tijde van de koude wereldoorlog vakantie te komen vieren in Losser, zorgden voor de nodige lachsalvo's. Het accordeon-orkest van de muziekschool verzorgde muzikale intermezzo's. De avond werd afgesloten onder begeleiding van zangkoor Hooge Noodt die onder anderen het Wolgalied van Willem Wilmink en het Lossers volkslied ten gehore brachten.


Hoewel alle amateurspelers er van te voren een hard hoofd in hadden, zijn ze er mede dankzij de begeleiding van Toneelvereniging De Rommelpot in geslaagd om een overtuigende voorstelling neer te zetten. Het was dan ook een meer dan welverdiend applaus dat gold voor allen die belangeloos hebben meegewerkt aan deze historische raadsvergadering.

Share our website