8.5.2012: Betoog oneigenlijk grondgebruik

Losser, 07-05-2012.

Agendapunt 15.

Oneigenlijk grondgebruik. (Hans Volmbroek)

Vz.

Wanneer je als raadslid een voorstel krijgt voorgeschoteld dat geld oplevert, zoals er bij dit agendapunt van wordt uitgegaan, heb je meestal geen probleem met het voorstel. Toch heeft onze fractie nog wel een paar vragen naar aanleiding van dit voorstel.

Vz, Het zal u en daarmee het college bekend zijn dat er sedert vorig jaar het in het voorstel genoemde adviesbureau reeds aan en met dit voorstel werkt. In de commissie werd gezegd dat er in september al met de inventarisatie is begonnen.

Het staat er bij punt 1 van de aanleiding ook duidelijk in. Dan de vraag.

Hoe kan het dan dat het college pas op 03-04-2012 een besluit neemt, dat dit voorstel rechtvaardigt? In het voorstel komt naar voren dat in verband met beschikbaarheid van het adviesbureau een snelle start zeer gewenst is. Het bureau is toch reeds aan het werk? Of hoe moet ik dit zien?

Voorzitter, als het vorig jaar reeds bekend was, dat er door dit bureau aan dit voorstel werd gewerkt , waarom is er dan in de begroting voor 2012 geen melding van gemaakt en waarom is er in dezelfde begroting geen bedrag voor opgenomen. bv. Bij het grondbedrijf. Hier zou die 150.000,- toch makkelijk onder te brengen moeten zijn geweest.

Of vergis ik mij hier? Ik vraag dit naar aanleiding van punt 2 van dit voorstel waar er staat, dat er geen andere dekking mogelijk was. Nu moet de dekking komen uit een budget waar eigenlijk projecten met een structurele opbrengst uit gefinancierd moeten worden, dus wat voor andere doeleinden bedoeld was.

Was de dekking door het grondbedrijf geen mogelijkheid geweest?

De opbrengst die u meent te kunnen halen vinden wij vrij optimistisch. U geeft ook zelf al aan dat de eigen organisatie niet op dit soort projecten is berekend en er gebruik gemaakt zal moeten worden van inhuur externe krachten. Wat als de doelstelling niet gehaald wordt of zelfs verlies geleden gaat worden?

Nog een aspect waar we op willen wijzen is het boemerang effect. Hier gaat het om aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegronden. Maar de kans is dan groot dat ook andersom mensen vragen gaan stellen over grond die de gemeente oneigenlijk in gebruik heeft. Het CDA bracht dit in de commissie ook naar voren. Denk bijvoorbeeld ook aan kabels en leidingen op privé-grond. Maar er zijn ook andere voorbeelden te noemen.

Vz, tevens werd er in de Cie Ruimte een opmerking gemaakt, dat het financieel resultaat van dit voorstel niet in de jaarstukken zichtbaar gemaakt kan worden. (woorden van de wethouder).

Naar aanleiding hiervan kan onze fractie zich niet voorstellen dat de verantwoordelijke wethouder hier een mogelijkheid om iets positiefs in de jaarrekening te vermelden, ongebruikt voorbij laat gaan, al is het maar een bedrag van ± 80.000,00.

Vz. onze fractie zal de opbrengst van dit voorstel met gepaste aandacht blijven volgen.

Share our website