8-12-2007: Orde op zaken stellen Top-Craft

'Orde op zaken stellen Top-Craft'

LOSSER - Forse kritiek oppositie op extra bijdrage die steeds meer oploopt.

Vervolg van pagina 25 De 477.000 euro extra die Losser moet bijdragen voor sociale werkgelegenheid (Top-Craft) is voor het college van burgemeester en wethouders van Losser een teleurstelling geweest. De tegenvaller is er mede de oorzaak van dat in de begroting 2008 een ozb-heffing van 18,5% wordt voorgesteld. Wethouder A. Winkelman merkte er gisteravond over op, op zeker moment tijdens een bezoek aan het Top-Craftbestuur in Oldenzaal met andere cijfers te zijn geconfronteerd dan daarvoor. 'En dat roept ook bij mij de vraag op hoe betrouwbaar die cijfers zijn.' Nader onderzoek is daarom volgens hem nodig. Al zijn het wel cijfers die zijn goedgekeurd door het bestuur van Top-Craft en financieel deskundigen.

De VVD vroeg zich echter af hoe onverwacht de Top-Craft-tegenvaller voor het college is geweest, en legde de bestuurders voor of ze een jaar kunnen noemen waarin de extra bijdrage niet tegenviel. 'Waren de eerdere tegenvallers van een veel mindere orde van grootte dan dit jaar?', aldus de VVD. 'Was het dan onmogelijk om bij voorbaat al rekening te houden met een dergelijke bijdrage in een voorgaande begroting?'

Burgerforum deed er nog een schep bovenop door te stellen al jaren te wijzen op de slechte financiƫle situatie bij Top-Craft. 'Maar bestuurders en raadsleden zijn niet wakker te porren.' Volgens J. Koopmans (Burgerforum) moet niet nog langer als vanzelfsprekend worden aangenomen wat in Oldenzaal wordt beslist. 'Top-Craft creƫert deze situatie zelf. U accepteert dat het volgend jaar weer zo is', sprak hij tot de raad. 'En ik verzeker u dat de extra bijdrage dan is verdubbeld. Straks is Losser failliet op Top-Craft. Daarom moet Top-Craft zijn uiterste best doen.' Uit het 'verhaal' Top-Craft stappen is heel moeilijk aldus Koopmans. Maar de organisatie zal in de ogen van zijn fractie de uiterste best moeten doen om de cijfers te wijzigen. 'Het tekort op Top-Craft moet drastisch omlaag in het belang van Losser.' Wethouder Winkelman onderschrijft dat er hard moet worden gewerkt om de jaarlijkse extra bijdrage aan de sociale werkvoorziening omlaag te krijgen.

E. Oude Voshaar (PvdA) merkte op dat door alle berichtgeving over de zorgen die Top-Craft met zich meebrengt de medewerkers met de schoffel in de straat er op aan worden gekeken en zei dat te betreuren. Ook P. Hendriks (VVD) zei die beeldvorming te willen bestrijden. 'Het gaat ons om overhead, leiding bij Top-Craft. De mensen in de straat er op aankijken, dat mag zeker niet gebeuren.'

Hij vroeg zich wel af hoe het mogelijk is dat Losser lid is van het dagelijks bestuur van Top-Craft en toch steeds weer verrast wordt door een tegenvallende bijdrage. 'Hoe verklaart u dat Denekamp wel content is met de samenwerking en Losser niet? Wat doet Losser verkeerd? Na zoveel jaren torenhoge tegenvallers is het toch gerechtvaardigd de eis te stellen aan het dagelijks bestuur van deze instelling op korte termijn orde op zaken te stellen.'
http://www.tctubantia.nl/regio/losser/2151043/Orde-op-zaken-stellen-TopCraft.ece

 

Share our website