Publicaties

7.5.2013: Commissie over zwembad en Top-Craft


Onderzoek zwembad (Lies ter Haar)
Weer een onderzoek, we blijven aan het onderzoeken. Vanmiddag heb ik het rapport nog doorgelezen en daarmee zijn een aantal vragen die ik had beantwoord. Maar met een aantal zaken uit het rapport kunnen we niet leven. Dat het zwembad in de zomervakantie 6 weken dicht zou gaan, bijvoorbeeld. Dat is voor kinderen die niet op vakantie gaan, maar ook voor senioren een slechte zaak. Dan de extra tariefverhoging. Met te forse prijzen jaag je de bezoekers weg naar omliggende gemeenten, vooral als daar maar een uurtje zwemmen tegenover staat. Het rooster bekijkend blijft er voor recreatief zwemmen -we hebben altijd gepleit voor uitbreiding van de uren voor vrij zwemmen- niet veel over. Je kunt een zwembad ook kapot bezuinigen. Als bezoekers eerst moeten puzzelen wanneer ze kunnen zwemmen, blijven ze uiteindelijk helemaal weg.
Bij vernieuwbouw is verzuimd de kantine van de zwemclub, die slechts op ca. 10 meter van het zwembad staat, in de plannen te integreren. Daarmee lopen we veel inkomsten mis. Bij toekomstige ontwikkelingen zal dit ook een blok aan het been blijven. De sponsoring als extra inkomstenbron is prima. Verder zou gestimuleerd moeten worden dat er meer bezoekers komen. Ook zouden er vrijwilligers ingezet kunnen worden (uiteraard met diploma's). Al met al nogal wat problemen met de uitkomsten van dit rapport.
 
Top-Craft (Lies ter Haar)
Er is ruis op de lijn wat betreft de gevolgen van het sociaal akkoord en vorige week ging al het bericht rond dat Top-Craft gewoon door zal blijven draaien. Daarover heb ik toen direct contact opgenomen met het gemeentehuis om hier op te wijzen en navraag te doen. Het is zaak hier helder en transparant in te communiceren, want nu gaan er allerlei geruchten de wereld in en dat is een slechte zaak.
Wat de stichting betreft hebben we alleen de vraag of al bekend is hoe een toekomstig bestuur er uit zal gaan zien.
Antwoord wethouder: Op de laatste vraag kon hij geen concreet antwoord geven. Morgen (vandaag dus) is een gesprek over de mogelijke gevolgen van het sociaal akkoord op het hele proces en in de loop van volgende week komt daar informatie over.
 

Share our website