Publicaties

6.4.10 Modelvliegclub niet aan de Zandhuizerweg


Modelvliegclub niet aan de Zandhuizerweg.

Dit heeft een hele voorgeschiedenis. In het voorjaar van 2006 hebben wij als Burgerforum al direct aan de bel getrokken toen bleek dat er onrust was bij omwonenden van de Zandhuizerweg, vanwege acties daar door de modelvliegclub.  Met name omdat het hier ging om een kwetsbaar gebied. Indertijd gaven wij ook aan dat wij uit informatie van de provincie hadden begrepen dat zij hier problemen mee zouden hebben en wij gaven de modelvliegclub weinig kans om daar daadwerkelijk een vaste stek te krijgen. Wij vonden dat er valse verwachtingen werden gewekt en dat het beter zou zijn een andere plek te gaan zoeken.

Dit leverde toen nogal wat discussie op die zich toespitste op de vraag of er wel of niet contact was geweest hierover met de provincie. Het leverde voor wethouder Winkelman zelfs nog een motie van afkeuring  op, omdat hij –naar onze mening- de raad niet juist geïnformeerd had. We zijn nu maar liefst 4 jaar! verder en wat blijkt!  De provincie gaat inderdaad niet akkoord en het college vraagt de raad nu om geen medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging.

Bij het voorbereidingsbesluit hebben we hiervoor al gewaarschuwd, maar het is tegen beter weten in toch doorgezet. De modelvliegclub heeft inmiddels al het nodige geld in de aanleg gestoken, alles voor niets! Hier had in 2006 al ingegrepen moeten worden, nu is de modelvliegclub een vette worst voor gehouden, terwijl al vooraf bekend al bekend was dat deze in de afvalbak zou verdwijnen.

 


Share our website