Publicaties

6.3.2012: Commissie - Consent - Top-Craft - transitiekosten Enschede


Wat de gemeenschappelijke regeling Consent betreft is de vraag  wat voor rol Losser hier dan nog in speelt (het college van Enschede neemt de bevoegdheden van de leden van de Raad van Toezicht op zich, maar het gaat wel om toezicht op het openbaar onderwijs in Losser, Oldenzaal en Dinkelland.
 
T.a.v. Top-Craft: hoe het zit met het ontslag van Van Campen. Dat stond op 1 maart, maar is dat al geeffectueerd, plus wie is-wordt de transitiemanager.
 
En wat de BOA´s betreft, daar hebben we al heel vaak naar gevraagd. Wij zien echter meer in samenwerking op dit gebied met bijv. Oldenzaal en Dinkelland. Een gezamenlijke pool van BOA´s die ingezet kunnen worden bij kleine overtredingen, bijvoorbeeld ergernis nummer 1 hondenpoep. Het gaat hier om bestuurlijke boetes die in de gemeentepot terecht komen, dus er zou toch wat te regelen moeten zijn.
 
Samenwerking met Enschede: Ten aanzien van de transitiekosten hebben we toch nog wat vragen, kunnen we die schriftelijk indienen? 

Share our website