6.3.2012: Commissie B&W / Agenda van Twente

Burgerforum (Lies ter Haar)

AGENDA VAN TWENTE

Eigenlijk is het verhaal heel duidelijk.

Het gaat bij de agenda van Twente in totaal om 80 miljoen (innovatieroute 50 miljoen en regionale agenda van Twente 30 miljoen).

Het komt er op neem dat het geld al verdeeld is en dat Losser met de door haar ingediende 7 projecten buiten de boot is gevallen. Deze zijn afgewezen.

En als ik dan kijk naar de projecten die wel goedgekeurd zijn dan kun je van de majeure, heel grote, projecten zoals Arbeidsmarktplan Twente, Anpakk’n, Microfinanciering en regionale Startersondersteuning nog zeggen dat het van regionaal belang is, maar vooral de projecten die in 2010 nog zijn toegevoegd zoals Waterrijk Almelo, de Groene Poort (moet er voor zorgen dat Enschede, Hengelo en Almelo niet aan elkaar groeien) en Masterpark Stationspark Oldenzaal roepen toch wel vraagtekens op.

Bij de vaststelling van de Agenda van Twente mei 2008 hebben wij al opgemerkt dat van alle projecten die zijn gehonoreerd er wel heel weinig bij zijn van de landelijke gemeentes. Dat was altijd ook onze grote vrees, nl. dat bij dit hele verhaal de kleinere landelijke gemeentes al snel onder de voet worden gelopen door de grote broertjes en zusjes.

Alle geld is dus al opgesoupeerd en voor Losser zijn er dus geen mogelijkheden meer gebruik te maken van deze gelden van de Agenda van Twente.

Blijft nog slechts, omdat het hier om héél veel geld gaat, dat we er goed op letten dat het terdege achteraf verantwoord en gecontroleerd kan worden.

 

Share our website