Publicaties

6.2.10 BURGERFORUM PRESENTEERT LEDEN 3E LOG- EN PERSBOEK


BURGERFORUM PRESENTEERT LEDEN 3E LOG- EN PERSBOEK

 

Burgerforum presenteerde afgelopen week al weer haar derde log- en persboek. In het logboek dat wekelijks bijgehouden wordt door Lies ter Haar, houdt de fractie bij met welke onderwerpen ze bezig is, welke acties ze ondernomen heeft en wat het resultaat is.

Met dit meer dan 48 pagina’s tellende logboek, dat samen met een fractieverslag en alle krantenartikelen en persberichten en dit jaar ook het verkiezingsprogramma aangevuld wordt en een heel boekwerk is geworden, wil de fractie verantwoording afleggen aan haar leden. Daarnaast is het ter versterking van de betrokkenheid bij het werk van de fractie. Dit unieke initiatief wordt door alle leden bijzonder gewaardeerd.

 


Share our website