Publicaties

6.12.2011: Commissie vragen over najaarsnota


BF Vragen najaarsnota commissie Ruimte

Hoe staat het met de ontwikkelingen van het voormalige Top-Craft terrein? Ligt er al iets concreets?

Wat voor gevolgen heeft het niet doorgaan van het beeldkwaliteitsplan Overdinkel?

Is er al iets bekend over een mogelijke locatie voor de brede school Losser-Zuid. Idem dito wat nieuwe school Kompas betreft.

Dezelfde vraag wat sporthal de Fakkel betreft en daaraan gekoppeld de vraag of hier niet samen met het TCC mogelijkheden zijn.

Bezuinigingen zwembad: Is er al concreet iemand in beeld wat de privatisering betreft. Probleem zal zijn dat inkomsten kantine sterk beperkt worden door de kantine van de zwemclub op een paar meter afstand.

Over het Zijland, dat door verslechterde omstandigheden het oorspronkelijke bouwprogramma niet meer haalbaar is! Hoe is dit mogelijk. Er worden steeds meer huurwoningen verkocht en er wordt in de sociale sector niets meer bijgebouwd. Daarbij komen de 47 statushouders die een woning moeten hebben en we willen onze jeugd graag in Losser houden….waarom wordt er door Domijn niet gebouwd? De ruimte is er.

Schoonmaken gaat ook via Enschede lopen en daarbij wilt u contractueel vastleggen dat ze gebruik moeten maken van SW medewerkers. Dat moet zelfs groeien naar 50%. Op zich kan dit een goede ontwikkeling zijn. Maar…..alleen als het ook hier past bij de mogelijk- en onmogelijkheden van de SW-er en niet omdat het voor het schoonmaakbedrijf zulke goedkope krachten zijn. Hier moeten we denk ik erg alert op zijn.

Verder hebben we indertijd bij het inkoopbeleid gesteld dat we zoveel mogelijk willen kiezen voor Losserse ondernemers. In hoeverre is dit nu nog mogelijk, nu dit via Enschede gaat?


Share our website