Publicaties

6.11.2012 beschouwingen begroting 2013


wát er gezegd wordt en niet door wie!

 

Op verschillende plekken in onze gemeente wapperen vlaggen met de tekst 'Losser …… de schatkamer van Twente”. We hébben ook veel moois te bieden, maar niet als het gaat om onze financiën.

Onze schatkist is leeg. De reserves zijn bijna opgebruikt.

De ontmantelingskosten van Top-Craft van rond de 3 miljoen euro moeten ook nog uit de reserves komen en dan staan we in het rood.

 

Hoe komt het?

Laten we het kort en simpel houden. U koopt niets voor alleen maar fraaie woorden en politiek correcte prietpraat.

 

Op dit moment staat onze gemeente er belabberd voor. Natuurlijk komt dat ook doordat het Rijk veel  zaken naar de gemeente heeft overgeheveld zonder er voldoende geld voor mee te geven. Ook is sprake van een recessie die hard toe slaat. Maar dat we financieel in de problemen zitten is zeker ook dit college en het vorige aan te rekenen. Er is te optimistisch begroot. Er is niet tijdig op ontwikkelingen ingespeeld. Er is niet voldoende gereserveerd.

Denk aan de 5 miljoen die we op de grond moeten afschrijven, omdat de bouw op slot zit en geen grond meer verkocht wordt. Denk aan de gevolgen van de recessie. Denk aan de ontmanteling van Top-Craft. Allemaal zaken die er al langer zaten aan te komen en waar het college rekening mee had kunnen en moeten houden.

 

Bezuinigingen

Er staan harde bezuinigingsmaatregelen op stapel en dan nóg zijn we niet uit de problemen.

We ontkomen niet aan het maken van moeilijke keuzes. De raad heeft daarbij gevraagd de minima, jeugd en adviesraden zoveel mogelijk te ontzien. Dat is ook in de begroting terug te vinden. Maar daarmee zeggen we niet dat we gelukkig zijn met de keuzes die gemaakt zijn!

 

Wat wel en wat niet?

In een aantal bezuinigingen kunnen we ons wel vinden, zoals bijvoorbeeld korting op studiekosten, abonnementen, waterschap en rekenkamer (het is maar een greep). Burgerforum zou dat willen aanvullen met extra bezuinigingen op inhuur externe bureaus. Daarnaast zijn wij bereid als raadslid geld in te leveren. Burgemeester en wethouders willen zich hierbij misschien aansluiten? Goed voorbeeld doet immers goed volgen! Als we van de burgers offers vragen, mogen we toch op zijn minst zelf het goede voorbeeld geven.  

We willen geen huurverhoging van de sportzalen. Maar we zijn vooral tégen de OZB verhoging van 10% in 2013 en maar liefst 15% in 2014. Dat betekent voor onze burgers opnieuw een extra lastenverzwaring.

 

Doorschuiven van de problemen

Grote problemen hebben we ook met het feit dat het forse tekort in 2013 opgevangen wordt door bezuinigingen op het onderhoud van de gebouwen en wegen. Er wordt een jaar onderhoud overgeslagen waarmee het gat  in de begroting gedicht moet worden, maar de gaten in de wegen blijven zitten. En we lopen al miljoenen achter op dit onderhoud. Bovendien zitten we ook nog met veel slechte trottoirs na de aanleg van glasvezel.

Voor 2013 is er dus een noodverband aangelegd en de bezuinigingen die onze gemeente écht pijn gaan doen komen vooral in 2014 en verder. De echte problemen geeft dit college als erfenis mee aan het volgende college, de volgende raad.

 

Hoe nu verder!

De reserves moeten weer op orde komen. Maar hoe? Dat zal heel lastig worden.

De insteek zal moeten zijn: behouden wat we hebben en de rem op nieuwe plannen.

Elke euro 10 x omdraaien voor hem uit te geven.

 

Verder moeten we zorgen voor meer inkomsten. Naast de verkoop van gemeentelijke panden kan dat door de verkoop van grond. Maar dan moet de prijs wel drastisch naar beneden. Dat lef moeten we dan tonen. Het is een van de middelen om de bouw vlot te trekken. Er zal weer grond worden verkocht en extra geld binnen komen.  

 

Leefbaarheid

Aan de ene kant kunnen we ons gelukkig prijzen met het nieuwe Kulturhus en de brede school in De Lutte en de atletiekbaan in Losser. Aan de andere kant worden voorzieningen in hun bestaan bedreigd. Neem ons zwembad dat in de uitverkoop staat. De muziekschool gaat op in een fusie met stichting Cluster en Bibliotheek. De vraag is hoe dit in de toekomst uitwerkt. De realisatie van hetKulturhus Overdinkel is onzeker. De uitvoering van de dorpsvisies Beuningen, De Lutte, Overdinkel en Glane staat onder druk. Daar is de komende twee jaar nog 75.000 euro beschikbaar; in 2015 niets meer.

Woningcorporatie Domijn wil bij de toewijzing van (sociale) huurwoningen niet van het lotingsysteem afstappen. Dat betekent veel instroom van buiten Losser en minder kans op een woning voor onze eigen inwoners. Willen we dat veranderen, dan zullen we als raad hierover afspraken moeten afdwingen.

De leefbaarheid van Losser is hier in het geding.

 

Samenvoeging Enschede

De bedoeling is met nog meer afdelingen naar Enschede te gaan. Burgerforum is hier tegen. Rem er op en eerst afwachten hoe het verder verloopt. Ook gezien de plannen van de nieuwe regering. Ondernemers uit onze eigen gemeente mogen in ieder geval niet de dupe worden, omdat het inkoopbeleid via Enschede gaat. En we leggen er nog steeds dik geld op toe. Gezegd wordt dat de kosten vóór de baten gaan. Een sprookje waar wij al lang niet meer in geloven. Zeker niet nu Enschede zelf fors moet bezuinigen en samen gaat met Almelo en wie weet nog meer. Aansluiten bij gemeenten uit Noord-Oost Twente, zoals Dinkelland, had meer voor de hand gelegen. Die keuze is ons ontnomen. We hadden graag een referendum hierover willen houden, maar helaas is ons voorstel voor een referendumverordening door CDA en VVD afgeschoten.

 

We blijven het zeggen: De zelfstandigheid van de gemeente Losser gaat ons boven alles!

 

Eerst negeren ze je

dan lachen ze om je

dan vechten ze tegen je

en dan win je

(Mahatma Gandhi )

 

Lies ter Haar       Jos Tijdhof      Hans Volmbroek      Bennie Haamberg

 


Share our website