5.11.2013 Beschouwingen n.a.v. de begroting

De verkiezingsbeloften van vandaag,

zijn de belastingen van morgen

Martin Luther King

 

Een blik op de toekomst

Het zijn onzekere tijden. De recessie zet door, de werkloosheid neemt toe. Het Rijk schuift taken door naar de gemeente op het gebied van (jeugd)zorg en werk. Tevens moet daar fors op bezuinigd worden. Nog extra lastig wordt dit gemaakt door het zwalkende beleid van deze regering. Wat vandaag afgesproken wordt, is morgen al weer achterhaald. De gemeente moet er zich maar mee zien te redden en zal er door de getroffen burger op worden aangesproken.

Er is dus weinig zekerheid in deze tijden. Zeker is wel dát er fors bezuinigd gaat worden en dat het iedereen zal raken. Ook in onze gemeente. Deels door maatregelen van de regering, deels door eigen keuzes van dit en vorige colleges.

Vorige jaren zijn er al ingrijpende bezuinigingen ingeboekt, waarvan de meeste pas volgend jaar zullen ingaan. In 2013 is de OZB met 10% verhoogd. Daar komt in 2014 nog eens 5% bovenop. Daar komen de bezuinigingen die nu op de rol staan nog bij. Komen er grote tegenvallers, dan zitten we in de problemen. Want met de reserves staan we op een dramatisch dieptepunt. Die moeten de komende 2 jaar met meer dan 2 miljoen aangevuld worden. Maar dan komen we nog steeds miljoenen te kort om de risico’s af te dekken.

Risico’s

We lopen nogal wat risico. Er komen meer mensen in de bijstand terecht, niet alleen door de toenemende werkloosheid, maar ook door het AOW gat. Maar denk ook aan de ontmanteling van Top-Craft. Dat we nauwelijks meer grond verkopen. En aan de zeer ingrijpende veranderingen op het gebied van (jeugd)zorg en werk. Het zal een enorme klus zijn om dit goed te regelen.

Kwestie van keuzes

Er zijn in het verleden keuzes gemaakt waar Burgerforum bijzonder ongelukkig mee is. Bijvoorbeeld de samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede. Een van de nadelen van dit besluit is dat alle aanbestedingen via Enschede moeten lopen, dus minder kans voor onze eigen ondernemers. In hoeverre we nu samen met Enschede ook vanzelf overgaan in de samenvoeging met Almelo en Borne is nog de vraag. In onze ogen passen de buurgemeenten Dinkelland en Oldenzaal beter bij ons. Bovendien zouden bij dergelijke belangrijke beslissingen ook de burgers een stem moeten hebben.

Vanaf het begin van de fusie van onze eigen woningcorporatie met Domijn hebben wij gewaarschuwd voor de gevolgen van het lotingsysteem. Weinig kans voor onze eigen inwoners om ingeloot te worden. De leefbaarheid van veel straten en wijken staat onder druk. Het staat zo mooi in de begroting: 'De gemeente Losser wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor jong en oud…”.  Wij zeggen: doe er dan ook wat aan!

De begroting en onze worsteling

In de begroting staan opnieuw bezuinigingen die diep ingrijpen in de samenleving van onze gemeente. In het voorjaar mocht de raad daar zelf een bijdrage aan leveren en dat hebben alle partijen ook gedaan. Maar het is de manier waaróp ze tot stand zijn gekomen die in onze ogen fout is. Het was kiezen uit een lijstje met bezuinigingsmogelijkheden. Het ging maar over een heel klein stuk van de begroting (2 miljoen), waar in totaal maar liefst 51 miljoen in omgaat. En daarmee hebben we nóg de gaten niet gevuld en zullen er aanvullende bezuinigingen nodig zijn.

Een aantal bezuinigingen zijn best te verdedigen, daar zijn wij als Burgerforum ook van doordrongen. Maar er zijn ook voorgenomen maatregelen die we absoluut niet kunnen steunen. Denk aan bezuinigingen in de bijstand, nog minder strooien bij gladheid, het wegbezuinigen van het budget voor de verkeersbrigadiers, speeltuinen en speelplaatsen. Maar ook het schrappen in subsidies stuit ons tegen de borst. En wat zijn de gevolgen van het invoeren van leges bij grote evenementen, zoals de Carnavalsoptocht, Brueghel, Kermis, Euregio, Hellehondsdagen, Poasbloas, De Lutt Muzikaal, enzovoort?

 

Wij zouden daarvoor in de plaats willen bezuinigen op de vergoeding van raadsleden en college, de gemeentesecretaris (er zijn immers minder ambtenaren), externe bureaus en de RegioTwente. Een aantal investeringen voorlopig bevriezen en kijken naar het uitvoeringsniveau van de wettelijke taken.

Maar ook daarmee zijn we er niet. In onze ogen moet de totale begroting (zoals we ook in 2009 al vroegen) grondig worden doorgelicht. Dan pas kunnen we zien óf en wáár nog verantwoord bezuinigd kan worden. Daarnaast willen wij als Burgerforum, net als gebruikelijk in Den Haag, dat we de effecten van de begroting moeten kunnen laten doorrekenen. Wat voor gevolgen hebben al deze bezuinigingen voor onze gemeenschap?! Maken we niet meer kapot dan ons lief is?

Burgerforum is op de toekomst voorbereid, nu de gemeente Losser nog.

Lies ter Haar               Jos Tijdhof        Hans Volmbroek         Bennie Haamberg

 

Share our website