Publicaties

4.9.2013: Rondvraag commissies


Blauw op straat

BF wordt er door verschillende mensen op aangesproken dat - buiten calamiteiten om- weinig of geen politie meer te zien is op straat.

Kan de Burgemeester aangeven of dit inderdaad zo is? Het wordt uiteraard al snel teruggevoerd op het vergroten van de politieregio’s. Zijn hier al effecten van bekend en zo ja welke? We denken daarbij ook aan het feit dat tijdens de zomervakantie het bureau hier gesloten was.

 

Commissie ruimte 3 september 2013

Strook grond IJsvogelstraat

Er liep tegen een collegebesluit van 4 juni 2002 een rechtszaak inzake het niet handhaven van een groenstrook tussen het Luttermolenpark en de IJsvogelstraat.

In de jaren daarop zijn daarover een aantal rechtszaken geweest. Bij ons is even uit beeld hoe dit afgelopen is. Is dit nu helemaal afgerond door bijvoorbeeld bebouwing op die groenstrook te legaliseren of is er een andere oplossing gevonden?

 

Verlichting en zebrapad

Waarom is er nog geen extra verlichting aangebracht op het voetgangerspad tussen de Spinnersweg en de Hoofdstraat t.h.v. de kerk (komt uit buurtgenerator Spinnersweg).

De toezegging is wel gedaan en dit geldt ook voor de aanleg van een zebrapad in het verlengde van dit voetpad over de Hoofdstraat naar de Plus-supermarkt toe. Of wordt dit nu meegenomen met de reconstructie van de Hoofdstraat?


Share our website