4-9-2008: Sociaal economische strategie

BURGERFORUM

Informele raad       5 juni             Sociaal economische strategie

We praten vanavond over de sociaal-economische strategie, waarmee een koers voor de komende 10-15 jaar uitgezet wordt, met daaraan gekoppeld concrete actie voor de uitvoering. Ons spreekt voorál  aan wat er in de inleiding staat: “Geen woorden maar daden”!

Punt van zorg is inderdaad de werkgelegenheid.  Als zoeklocaties voor nieuwe bedrijventerreinen worden genoemd  de A1 bij Oldenzaal  en Overdinkel Noord. Werkgelegenheid staat ook bij ons hoog in het vaandel. Maar met de zoeklocatie Overdinkel hebben we problemen. Dat hadden we op die locatie al qua versnippering van industrieterreinen en de ontsluiting, maar we vinden het vóóral te gek voor woorden dat de inkt van de dorpsvisie nauwelijks droog is – waarin de inwoners van Overdinkel  zich duidelijk tégen een industrieterrein uitspreken – of het college doorkruist dat direct al weer door tóch met plannen daarvoor te komen. Daarmee  ben je niet alleen onbetrouwbaar, maar we vinden het zelfs onfatsoenlijk naar die burger toe. Dan had de wethouder open kaart moeten spelen en het bij de besprekingen van de dorpsvisie mee moeten nemen.  Dan ben je eerlijk en transparant bezig.  Opnieuw wordt vertrouwen geschonden.   We zullen wat dit deel betreft dan ook niet akkoord gaan. 

Waar we ook niets van terug vinden is de visie van dhr.  Oosterbroek, zoals hij die bracht in de ronde tafel over de verplaatsing van “industrieterrein” Dorpstraat 48 De Lutte naar Lossersestraat Visscherij. (De voordelen, het gebruik en het doel van het verplaatsen, maar ook de planologische en financiële consequenties zijn door hem duidelijk aangegeven.) Ons voorstel is om dit  een keer afzonderlijk in de raad te behandelen, omdat het hier gaat om een plan dat op korte termijn gerealiseerd zou kúnnen worden. En dan denken we maar weer aan uw eigen motto “geen woorden maar daden”.

Als 3 speerpunten voor ondernemen worden genoemd het Midden en Kleinbedrijf, Toerisme en Zorg.  U gaat uit van groei in het Midden- en Kleinbedrijf, maar dat is nog maar de vraag. De detailhandel –en dan met name de kleine winkels- hebben het in deze tijd heel erg moeilijk. De extreme huren maken het verdienen van een goed belegde boterham voor velen onmogelijk en we zien de leegstand in Losser dan ook al weer toenemen.

Actieve starters- en ondernemersbegeleiding vinden wij héél belangrijk. Eén vast aanspreekpunt waar zowel starters als ondernemers terecht kunnen met al hun vragen  en waar, zoals hier zo mooi staat, oplossingsgericht meegedacht wordt bij problemen en moeilijkheden. En wat ons betreft dan ook voor de wirwar van regels en vergunningen.

En dan komen we op dé belangrijkste zin uit de stukken en ik citeer: “Ondernemersvriendelijk: hier wordt met mij meegedacht in plaats van tegengewerkt! “. En dit meedenken moet niet alleen gelden voor ondernemers, maar voor iedereen. Dus ook voor de vrijwilligers die een belangrijke rol spelen bij het in stand houden en promoten van onze parels, maar ook personen zoals dhr. Poorthuis die zich tientallen jaren voor onze gemeente heeft ingezet. Een betere PR kon je niet krijgen. En een beter voorbeeld van slechte communicatie ook niet.  Dat wethouder Venema dit dan afdoet met  “ik zit hier nog maar 2 jaar” is wel erg gemakkelijk. Dit soort dingen mógen gewoon niet gebeuren. Want waar zouden we zijn zonder al deze vrijwilligers …..?.

Dus college, ook hier geldt …… méédenken in plaats van tégenwerken.

Tot zover onze eerste termijn.

 

 

Share our website