Publicaties

4-9-2008: Herziening Grensweg 6


BURGERFORUM

Agendapunt 6 – Herziening Grensweg 6

Dit agendapunt heeft ons de nodige hoofdbrekens gekost.

Hoewel  ook wij tegen nog meer bebouwing in de Zandbergen zijn - we hebben al moeite met de gebouwen die er nu staan- zitten we hier toch met een dubbel gevoel.

 

Het afgebroken scoutinggebouw stond op grond van dhr. Verbecke.  U geeft aan dat er geen noodzaak meer is om de bestemming bijzondere doeleinden te handhaven voor het gebied waar het scoutinggebouw heeft gestaan. 

Mét het besluit om het scoutinggebouw aan de overkant te realiseren, hebben we dus tevens de eigenaar de mogelijkheid ontnomen of gaan die nog ontnemen  om de huidige bestemming “bijzondere doeleinden”op zijn grond te handhaven. Dit geeft ons een dubbel gevoel. Want wat voor de één geldt zou voor de ander ook moeten gelden!


Wij hebben grote moeite met de wijze waarop we in deze situatie beland zijn en nu gedwongen worden tot een dergelijke keuze. We werken hier dan ook niet aan mee en gaan niet akkoord met dit voorstel.

 

 

 

 

 


Share our website