Publicaties

4.10.11 Raad-betoog part.begraafplaats


Raad 4 oktober 2011 BURGERFORUM

Agendapunt 7 – Particuliere begraafplaats

Dit voorstel heeft binnen onze fractie toch wel voor de nodige discussie gezorgd.

Wij hebben dit eerder toegestaan in enkele zeer bijzondere gevallen, o.a. bij landgoed Meuleman waar al een familiegraf op het landgoed aanwezig was, maarwaar de vraag was dit te mogen uitbreiden.Omdat wij ook toen al zaten met de precedentwerking en wanneer wél en wanneer níet, zijn er beleidsregels opgesteld hoe we hier in de toekomst mee zouden moeten omgaan. En dáár zit hem nu net de kneep. Dit verzoek past wel binnen die beleidsregels, máár hadden we dit voor ogen toen we die vaststelden? Het college stelt nu voor om het verzoek van de familie af te wijzen en dan de beleidsregels wat dit betreft aan te scherpen. Het CDA zei het al in de commissie, dit is in feite natuurlijk de omgekeerde weg. Anderzijds zien ook wij wel het gevaar van precedentwerking. Zeggen we hier ja tegen, dan liggen ongetwijfeld de volgende aanvragen al weer op tafel. Bovendien heeft het weliswaar een landgoedstatus, maar is het ook een agrarisch bedrijf, zoals het college in haar voorstel als argument aandraagt. Al willen wij, wat het bedrijfsmatig aspect betreft, nog wel aanhalen, dat het hier meer om een hobbymatig gebeuren gaat.

Kortom: Enerzijds is de wens van de familie heel goed te begrijpen en past het verzoek (nóg) binnen de door ons zelf opgestelde beleidsregels, anderzijds hadden wij met diezelfde regels voor ogen, dit slechts in enkele zéér bijzondere gevallen toe te willen staan. Daarnaast wordt in de richtlijnen op de lijkbezorging ook geadviseerd hier heel terughoudend mee om te gaan en de VROM inspectie wijst het ten zeerste af.

De wet geeft echter wél de mogelijkheid van uitzonderingen, maar wáár, wát en hoevéél daar moeten we ons zelf mee redden.

Overigens…Wat dat betreft ligt het met een crematie wat gemakkelijker, want een urn mag je wel op eigen terrein begraven.

Maar goed, we hebben als raad zélf die beleidsregels vastgesteld en we zullen als raad nu ook zelf een beslissing moeten nemen. Wat is hier wijsheid? Wij wachten eerst de beantwoording van de wethouder af.

Wij bedanken de voorzitter voor de beantwoording. Het is er voor ons niet gemakkelijker op geworden. En onze fractie denkt er verschillend over. Zowel dhr. Haamberg als ik zullen tégen het voorstel stemmen. Wij kunnen een stuk meegaan in het collegevoorstel, maar vinden dat we ons moeten houden aan de door ons zélf vastgestelde beleidsregels. Dat vinden we zwaarder wegen. Maar dan vinden we wél dat deze inderdaad aangescherpt moeten worden en daar gaan we ook van uit.

Mijn fractiegenoten Volmbroek en Tijdhof nemen een ander standpunt in en zullen dat ook zelf verdedigen.


Share our website