29.5.2012: Vragen Smitsbreeweg, Leurinkshof en Kerkstraat 30

  • Home
  • Publicaties
  • 29.5.2012: Vragen Smitsbreeweg, Leurinkshof en Kerkstraat 30

Vragen rondvraag 29.5.2012 Commissie Ruimte

1) Wij hebben de plannen mogen inzien betreffende herontwikkeling Smitsbreeweg in opdracht van dhr. F. Koenders.

Hoe staat het hier mee, maakt het plan kans van slagen? Wat zijn de mogelijk- en onmogelijkheden daar?

Antwoord wethouder: Zij is blij met plannen die een verbetering ter plekke zouden inhouden. Het plan dat nu is ingediend moet echter aangepast worden om er door te komen. Het gaat dan om een aantal problemen, te weten de verhouding industrie : woningen; de aanwezigheid daar van de rioolwaterzuivering en de provincie speelt ook nog eenrol i.v.m. de gemeentewerf.

2) Ook hebben we plannen gezien betreffende de ontwikkeling aan de Kerkstraat no. 30 tegenover de Hema. Daar zat het, menen we, vast op de parkeerplaatsen. Is hier al iets meer van bekend?

Antwoord wethouder: De plannen die er lagen hebben geen kans van slagen. Het past niet in de omgeving, maar ook niet in het bestemmingsplan (centrumplan). De initiatiefnemer zal andere plannen moeten indienen, maar dat is nog niet gebeurd.

3) Opnieuw kregen we ook vragen over de Leurinkshof en dat deze aanleunwoningen zouden worden overgenomen door de Sint Maartenstede (zorggroep Sint Maarten). Klopt dat? Daarmee zou de woonfunctie met zorg op afroep verloren gaan.

Antwoord wethouder: De Sint Maarten Zorggroep wil zich inderdaad meer richten op ouderen die veel meer zorg nodig hebben.

Ze onderkent de problemen wat seniorenwoningen betreft. Nieuwbouw zou hier een oplossing kunnen bieden.

De woningmarkt zit echter volkomen op slot.

Share our website