Publicaties

29-11-2007: Betoog Reglement van orde raad en ronde tafel


Betoog Reglement van orde raad en ronde tafel

 

 

Burgerforum heeft de beide reglementen nauwkeurig bekeken en de opmerkingen die wij hierbij hadden aan alle raadsleden toegestuurd.

 

Samenvattend willen we het volgende opmerken:

 

1)    Een raadslid moet ten allen tijde een persoon ter verantwoording kunnen roepen die namens de raad is aangewezen als bestuurder van een openbaar lichaam of ander orgaan ingesteld op grond van de wet gemeenschappelijke regeling.  De passage dat de raad over het toestaan daarvan besluit, moet er uit.

2)    Verder wordt te veel macht toegeschoven naar het presidium, wat een presidium juridisch gezien ook mag zijn, want in de gemeentewet wordt nergens over een presidium gesproken. De gemeenteraad bepaalt wat er wel en niet besproken gaat worden en niet het presidium. Een aantal artikelen willen we hier dan ook op aangepast zien of kunnen in zijn geheel vervallen.

3)    In het presidium moeten geen politieke besluiten genomen kunnen worden. Besluiten van politieke aard kunnen wel aan de gemeenteraad worden aanbevolen, maar het is de raad die uiteindelijk beslist. Graag zien we dit als artikel opgenomen.

4)    Burgerforum vindt dat het mogelijk moet zijn dat ook een oppositiepartij een agendapunt op de agenda kan zetten. Nu is het zo geregeld dat de punten die een oppositiepartij op de agenda wil zetten, door de meerderheid (lees coalitie) van tafel worden geveegd. Wij vinden dat hiermee tekort gedaan wordt aan de democratische beginselen.

5)    Als je het presidium te veel een soort sluisfunctie geeft dan ontkracht je feitelijk ieder raadslid om zijn of haar werk te doen en daarmee het doel van de gemeentewet.

 

 

 

Dat deze wensen, met name punt 4, tegenstrijdig zouden zijn met de gemeentewet, kunnen we nergens in de gemeentewet vinden. Hierover is ook contact geweest met de VNG (juridische afdeling) en ook die heeft dit niet kunnen bevestigen.

 

 

 

 

 

 

.

 


Share our website