Publicaties

29-02-2008: Krediet afdelingen vergunning en handhaving


BURGERFORUM         Agendapunt 6    krediet VH

 

Het college vraagt de raad  om maar liefst een bedrag van 585.000 euro krediet beschikbaar te stellen voor de afdelingen vergunning en handhaving.

Dit omdat er zoveel achterstand is wat het afwikkelen van bouw- en milieuvergunningen betreft. Er blijkt al jarenlang sprake te zijn van een slecht en onvoldoende functioneren van deze afdeling(en), waardoor nu een inhaalslag gepleegd moet worden en een duur bureau ingehuurd moet worden om de achterstand in te halen.

 

Duidelijk is ook, dat niet tijdig en adequaat ingespeeld op nieuwe wetgeving WABO, terwijl toch al lang duidelijk was dat die er zat aan te komen. Voor ons onbegrijpelijk dat het zo mis kan lopen. Waarom is er niet veel eerder ingegrepen en aan de raad gerapporteerd?

 

In maart 2003 heeft Burgerforum bij de presentatie van haar Burgerboek al aangegeven dat er veel ontevredenheid was bij de burgers over de communicatie en vergunningen. Burgerforum en toenmalig wethouder Pijnappel hebben toen al gepleit voor meer samenwerking met andere gemeenten op dit gebied, daarbij denkend aan Dinkelland en Oldenzaal.

Wat is hier van terecht gekomen?


Waarom steeds maar doormodderen? Waarom geen actie? Waarom de raad zó laat informeren?

Als raad moet je er op kunnen vertrouwen dat dit soort zaken goed geregeld is, anders kun je als raadslid je werk niet goed doen.

 

We hebben hier grote problemen mee. Pas een paar maanden na de vaststelling van de begroting 600.000 uit de algemene reserve halen.

Hoe geloofwaardig ben je dan nog als politiek. Dit is niet te verkopen.

Kort geleden hebben we nog gevraagd, naar aanleiding van een 30 jaar oude vordering, of u nog andere verrassingen in petto had. Daarmee doelden we mogelijke claims van de IJsvogelstraat. Maar nu ligt er een heel andere verrassing, waarvoor we een forse greep in de algemene reserves moeten doen.

Net hiervoor is het Luttermolenveld aan de orde geweest en ook daar zitten nog forse financiële adders onder het gras. Stevenen we op een artikel 12 gemeente af? U mag het zeggen.

2e termijn:

En betekent het beschikbaar stellen van die bijna 6 ton dan ook dat alle vergunningen binnen de korst mogelijke termijn ook verstrekt worden. Daarbij denken we dan ook aan uitbreiding van de minicampings buiten het bouwblok, die nu alleen door een heel dure procedure (2 ton) kunnen vooruitlopen op het bestemmingsplan buitengebied. Zit dit soort zaken er dan ook bij in?

 


Share our website