Publicaties

29-02-2008: bestemmingsplan Luttermolenveld


BURGERFORUM

 

Agendapunt 5  bestemmingsplan Luttermolenveld

 

Een bestuurlijk drama, noemde iemand het hele verhaal rondom het Luttermolenveld ……en dat is het ook. Jaren en jarenlang heeft het als een molensteen om onze nek gehangen….. Vanavond ligt eindelijk het bestemmingsplan ter vaststelling.  Maar daarmee zijn we er nog niet ……vrezen we.

We vinden het wel heel belangrijk dat dit bestemmingsplan er komt, zodat er eindelijk gewerkt kan worden aan het bewoonbaar maken van het Luttermolenveld, maar wij hebben wel grote vraagtekens bij dit voorstel en vinden dat het aan alle kanten rammelt.

 

Van tevoren hadden we al een aantal vragen neergelegd waar we op voorhand antwoord op wilden hebben.

1)  We wilden graag zwart op wit zien dat de claim van Jacobs van tafel is. En we hebben vandaag een kopie van deze intrekking gekregen. Daarbij moet overigens nog wel opgemerkt worden dat de projectontwikkelaar zich het recht voorbehoud om de schadeclaims opnieuw bij de gemeente neer te leggen als de herziening van het bestemmingsplan niet tot stand komt.

2)    We wilden ook graag zwart op wit dat de schadeclaims voor rekening van de projectontwikkelaar komen en of dit ook geldt voor de schadeclaims van de voormalige grondeigenaars en van de zogenoemde “freeriders”. In het contract van 16 februari 2006 is volgens de gemeente vastgelegd dat de planschadeclaims door de projectontwikkelaar worden vergoed.

3)    We wilden graag exact weten wat er op dit moment in de pot zit voor het uitvoeren van de infrastructuur en duidelijkheid of de projectontwikkelaar ook zelf zijn deel heeft betaald. Het antwoord hierop was dat er circa 7 ½ miljoen in de pot zit en dat dit inclusief de bijdrage van de ontwikkelaar voor de eigen gronden  is (ca. 1 ½ miljoen).

4)    Wij wilden ook meer inzicht in welke claims al binnen zijn en welke we nog kunnen verwachten. Er bleken 6 schadeclaims ingediend te zijn, waarvan 3 zijn afgehandeld in de bezwaarschriftenprocedure en drie doorgezonden aan de verzekeraar. Onze aanvullende vraag hierbij is of hier ook een claim bij zit van de voormalige grondeigenaar(s) én –voor alle zekerheid-  of een dergelijke claim ook onder planschade valt?

 

Een andere vraag die bij ons opkwam was: ….En wat als Jacobs failliet gaat? Wie gaat dan alles betalen?

 

En wat de inpasbaarheid binnen de Ecologische Hoofd Structuur betreft, vragen we ons af of het inderdaad zo gemakkelijk achteraf te repareren is, zoals eerder door de gemeente gesteld is.

 

Wij hebben ook onze vraagtekens of VROM en de provincie wel zullen instemmen met het bestemmingsplan zoals dat er nu ligt.

Contact met de provincie maakte duidelijk dat die niet staan te juichen over het opknippen van een stemmingsplan in permanent en recreatief wonen. Handhaving zal een groot probleem worden en wij zien niet zitten hoe dit daadwerkelijk goed te doen is. Immers er is een situatie ontstaan waar al jarenlang het permanente wonen gedoogd is. En dan nú wel ineens handhaven? Hoe ?

Wij denken dat het verstandiger zou zijn te kiezen voor één bestemmingsplan permanente bewoning. Het Luttermolenveld is immers ook geen recreatiepark meer, hoe je daar ook over mag denken.

Voor de zogenoemde “freeriders” en echte recreatiebungalows zou dan een bevredigende oplossing gevonden moeten worden. In goed overleg is wellicht wat te regelen.

 

De constructie om degenen die de projectonwikkelaar nog niet betaald hebben voor de infrastructuur aan te merken met de R van recreatiebungalow lijkt ons bijzonder onverstandig en volgens ons sta je daar juridisch gezien ook erg zwak mee. De eigenaars hebben immers zelf niet aangegeven dat ze als recreant aangemerkt willen worden. Ze willen alleen niet op vóórhand Jacobs betalen voor infrastructuur, waarvoor ze ook al eerder betaald hebben. Weliswaar was dat toen voor een recreatiepark, maar te begrijpen is dat zij eerst een goede onderbouwing van de werkelijke kosten willen zien.

 

(Verder hebben we wat kanttekeningen o.a. over het centrumgebouw.
Bij het centrumgebouw wordt gesproken over uitbreiding tot 1500 m2 verkoop food. Toegestaan was al 1000 m2 en wij zouden het daarbij willen laten. Ook de maximale hoogte 9 meter vinden wij  aan de hoge kant.)

Verder vragen we ons af of de ligging van het tankstation in de toekomst (nieuwe wetgeving) geen problemen zal gaan geven

 

Al met al nogal wat punten waar wij veel moeite mee hebben.

We wachten de antwoorden af.

 

 

 

Burgerforum gaat akkoord met het voorstel omdat we de voortgang niet willen belemmeren, maar we willen wel de aantekening

  • dat we bezwaar maken tegen de markering van R. als recreatiewoning wat de zogeheten “freeriders”betreft
  • En dat we hebben aangeven voorkeur te geven aan één bestemmingsplan permanente bewoning i.p.v. dit opgeknipte bestemmingsplan

 


Share our website