Publicaties

29-01-2008: Vordering provincie bodemsanering bij A1


BURGERFORUM

 

vordering provincie m.b.t. bodemsanering bij A1

 

 

We krijgen nu een bedrag van bijna 50.000 op ons bordje, vanwege een zaak die al sinds 1980 loopt. We begrijpen dat er weinig aan te doen is, maar hopen dat u niet meer van dit soort verrassingen in petto heeft.

En dan doelen we bijv. op de problemen met een strook grond aan de IJsvogelstraat / Luttermolenveld wat nog loopt en ook nog heel veel geld kan gaan kosten.

 

We dachten eerst dat het om de saneringskosten van de voormalige stortplaats bij de A1 ging, maar uit de stukken blijkt dat het om de onderzoekskosten gaat. De sanering heeft de provincie en Rijkswaterstaat betaald.

 

30 jaar om zoiets af te wikkelen is heel erg lang…. ambtelijke molens malen langzaam, maar déze wel heel extreem.

Je gaat je dan afvragen of zoiets niet verjaren kan.

 

En ….deze vordering gaat ten laste van de post onvoorzien.

Daar blijft nu nog maar 6.000 over en dat vinden we wel schrikbarend weinig,  want we zitten nog maar in januari en het potje is al bijna leeg.

 

Lies ter Haar


Share our website