Publicaties

29-01-2008: Motie uittredingskosten gr WOT/TOP CRAFT BV


BURGERFORUM                

 

motie uittredingskosten gr WOT/TOP CRAFT BV

 

 

Herhaaldelijk hebben wij zowel schriftelijk als hier in de raad gevraagd om het totale kostenplaatje van het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling WOT en Top Craft BV.

 

In april en in september 2007 is dat door de verantwoordelijk wethouder, tevens bestuurder van de gr WOT, dhr. Olde Heuvel, ook toegezegd. Bij de presentatie van het rapport over de toekomstige uitvoeringsmodellen WSW (IROKO rapport), zou ook dit kostenplaatje op tafel komen. Dit is echter niet gebeurd.

Bij het IROKO onderzoek zijn weliswaar 4 modellen onderzocht, maar bij alle 4 is uitgegaan van een rol voor Top Craft BV. Wij vonden en vinden dat een verkeerd uitgangspunt. Uiteindelijk kwam men in dit onderzoek tot een samenwerkingsmodel, waar wij heel grote vraagtekens bij zetten, zowel op financieel gebied als sociaal gezien.

Pas als ook op tafel ligt wat uittreding gaat kosten, kan er een goede afweging gemaakt worden.

 

De wethouder is zijn toezegging niet nagekomen en daarmee zijn we gedwongen deze toezegging door middel van een motie af te dwingen.


Share our website