Publicaties

28.5.2013: Raad jaarrekening


8. Jaarstukken 2012 (Lies ter Haar)

De jaarstukken 2012 werden gepresenteerd alsof er sprake zou zijn van een positief saldo. Ja ammehoela…. Er is sprake van minder tekort dan eerst verwacht, maar de cijfers vertellen nog steeds dat we afsluiten met een negatieve reserve van ca. € 330.000 euro. En uw optimistische conclusie dat dit nog wel te laag is, maar dat dit met alle stappen die tot dusverre genomen zijn wél van negatief naar een positief saldo van 2 miljoen euro gaat (het stond te lezen op de website van Losser dus moet het wel waar zijn), maakt ons heel nieuwsgierig waar die 2 miljoen in de jaarstukken terug te vinden is. De wethouder mag ons uit de droom helpen. Ook waarom we nog steeds dik geld toeleggen op de samenvoeging met Enschede.

En is het nu zoveel efficiënter, zoveel effectiever, zoveel beter, laat staan zoveel goedkoper geworden? Bij de behandeling van het volgende agendapunt zullen we u hiervan nog een verhelderend voorbeeld geven. Er is ons een gouden ei beloofd, maar het lijkt meer op een windei.

 

Wat kunnen we uit de jaarstukken concluderen. Dat is …dat we afsluiten met negatieve reserves en dat ons weerstandsvermogen dramatisch laag is. En wat dat laatste betreft wil het college nu een trucje toepassen om het toch nog een beetje op te schroeven. Eerst hebben we het weerstandsvermogen al van 'goed” naar 'matig” gebracht en nu gaan we de benodigde weerstandscapaciteit (bedrag dat nodig is om de risico’s af te dekken) naar beneden bijstellen (van 7.5 miljoen euro naar 6,1 miljoen) én ook het weerstandsvermogen opkrikken door een deel van de stille reserves toe te voegen (+ 1,5 miljoen). Leuk geprobeerd, maar er verandert daarmee niets aan de harde werkelijkheid. Je houd daarmee alleen jezélf voor de gek. Burgerforum zal daarmee dan ook niet instemmen.

 

We hebben nog een vraag over de accountantsverklaring en de bestuurlijke aandachtspunten voor 2013 en dan de grondexploitaties. In 2011 is een forse afboeking geweest. In 2012 zijn de afboekingen beperkt. Dit kon waarschijnlijk ook niet anders uit financieel oogpunt. Maar is die afboeking naar voren geschoven (naar 2013/2014) ondertussen hopend op het aantrekken van de economie/bouw, zodat de door te voeren afboeking hopelijk beperkt is?? Of lopen we hier nog extra risico’s?

De vraag is ook of we de gronden niet nog meer zouden moeten afwaarderen. Immers, wie koopt er nu nog grond in het huidige economische klimaat? De accountant zegt verder over onze vermogenspositie/solvabiliteit en de begrote toevoegingen om algemene reserve en weerstandsvermogen te verbeteren….dat dit een forse uitdaging zal zijn gezien de verwachte bezuinigingen vanuit het Rijk.” Accountantstaal voor => nagenoeg onmo

Kortom: Losser heeft een bijzonder slechte startpositie als we denken aan alles wat nog op ons afkomt. Onze eerste prioriteit moet nu zijn om de basisvoorzieningen (zoals zwembad) in stand te houden en daarmee de leefbaarheid. Want er zit niks meer in de knip, we staan zelfs in het rood en alle meevallers zullen gebruikt moeten worden om de reserves weer aan te vullen. En komen er tégenvallers…. denk aan het hele transitieverhaal van Top-Craft en overheveling van taken van rijk naar gemeente…. dan staan we met lege handen. Losser zit in een diep dal en dát moet dit college zich wel degelijk aantrekken.

 


Share our website