Publicaties

27.7.2011: Bedrijven Investeringszone in centrum Losser


Gemeente wil meewerken aan onderzoek naar mogelijkheid tot instellen Bedrijven Investeringszone in centrum Losser
bron: gemeente Losser

27-07-2011

Ondernemersvereniging Ondernemend Losser wil meer klanten naar het centrum van Losser trekken. Bij de gemeente hebben ze daarom het verzoek ingediend om een Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZ) in te mogen stellen.

Dat is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Ook omliggende gemeenten als Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland en Haaksbergen voeren de BIZ in.


'Ik juich elk initiatief om het centrum van Losser aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek en andere bezoekers van harte toe', zegt wethouder Jeannette Schuddeboom. 'In het geval van een BIZ biedt de gemeente de plaatselijke ondernemersvereniging de helpende hand, maar blijven de ondernemers zelf verantwoordelijk voor hun (commerciële) acties. Op die manier werk je samen aan een veilige en leefbare publieke ruimte en dat is van groot belang om bedrijven en bezoekers naar Losser te trekken. Als gemeente willen wij daarom graag faciliteren bij de invoering en het onderhouden van de BIZ in het centrum van Losser. We gaan er dan wel van uit dat de ondernemersvereniging de kosten voor invoering en uitvoering van de BIZ voor eigen rekening neemt.'


Voordat de BIZ ingevoerd kan worden, wordt eerst bekeken hoeveel ondernemers willen aansluiten bij het initiatief. Nu is er nog sprake van aparte straatverenigingen, ondernemersverenigingen en winkeliers die zelfstandig acties uitvoeren. Het grote voordeel van een BIZ is dat er één aanspreekpunt komt voor alle ondernemers binnen de aangewezen zone en dat er gezamenlijk acties uitgevoerd kunnen worden. Schuddeboom: 'Dat werkt voor iedereen prettiger en duidelijker. Ik hoop dan ook dat veel ondernemers dit initiatief van harte zullen omarmen.'


Naar verwachting zullen de maatschappelijk-economische effecten zeer positief uitpakken. De inkomsten zullen ruimschoots opwegen tegen de kosten die de invoering van de BIZ met zich mee brengt. In november moet blijken hoeveel ondernemers zich willen aansluiten. Als er voldoende draagvlak is, zou het college begin december een inwerkingstredingsbesluit kunnen nemen. Met ingang van 2012 zou de Bedrijven Investeringszone voor het centrum van Losser een feit kunnen zijn.


Share our website