Publicaties

27.3.2012: Raad: fractie-ondersteuning


Lies ter Haar
 
Dit is een voorstel vanuit het presidium, en op verzoek van de PvdA is dit een bespreekstuk geworden. Voor ons was dat niet nodig geweest. Fractievergoeding is, zoals gezegd, een wettelijke verplichting, dat heeft Burgerforum hier in het gemeentehuis al vaker aangekaard. Met optie a), volgen we de berekening zoals die ook in de landelijke politiek gebruikt wordt. We begrijpen dan ook niet helemaal, waarom de PvdA daar nu bij de lokale politiek zoveel moeite mee heeft en spreekt van gegraai in de pot van gemeenschapsgeld.Want......de politieke partijen in Nederland kunnen jaarlijks rekenen op een gulle gift van de Nederlandse belastingbetaler van ruim 16 miljoen. En deze belangrijkste geldbron van politieke partijen wordt beheerd door de overheid die gestuurd wordt door diezélfde politieke partijen. Het argument voor deze subsidie is dat politieke partijen de  brug vormen tussen burger en politiek, de wensen en opvattingen van de bevolking verwoorden en een voorwaarde zijn voor het functioneren van de democratie. Het vreemde hierbij is dat lokale partijen zoals Burgerforum daarbij buiten de boot vallen, die krijgen niets. En het is de gevestigde orde, die dit systeem in stand houdt. Hiermee maakt de ruimhartige subsidiëring van politieke partijen de politieke arena tot een ongelijk speelveld.
Gelukkig is dat met de fractievergoeding niet het geval en geldt die voor alle fracties. Burgerforum kan leven met beide berekeningen.

Share our website