Publicaties

27.11.2012: Commissie B&S overige onderwerpen


BURGERFORUM: Vragen commissie B&S 27 nov 2012

 

 

Agendapunt 6 Belastingverordeningen

 

Hondenbelasting, in de verordening op pagina 1 onder artikel 3 lid b wordt genoemd de gehandicaptenhond voor vrijstelling van hondenbelasting.

Liever de term hulphond, ook als de hond die preventief zaken aangeeft zoals bij epilepsie, diabetes

 

Voor de forensenbelasting hadden we graag één tarief gezien, zoals dat in Dinkelland ook gehanteerd wordt. Minder taxeren, minder rompslomp, gemakkelijk uit te voeren.

Punt is wel dat het laagste tarief dan naar boven zou moeten en de vraag is hoe dit in de praktijk het beste uitgewerkt zou kunnen worden. Dit voorstel is beter dan er lag, maar toch misschien iets voor de toekomst om het naar één tarief te brengen.

 

Bij de kwijtscheldingsregeling staat ook deOZB genoemd. Gaat dit over het eigenaarsdeel én het niet-eigenaarsdeel allebei??  (De vraag zal verder schriftelijk worden ingediend).

 

 

Agendapunt 7 - Inkoopbeleid

Het raadsvoorstel is helder.

Het valt of staat met de uitvoering hiervan.

De bottleneck zit hem denk ik in de onderhandse enkelvoudige aanbestedingsprocedure.

Zoals ik het lees bepaald de gemeente wie de offerte mag maken met daarbij de intentie deze in losser te houden, maar Cleanbo en drukkerij Janssen hebben hun werk al verloren!

 

1) In de dienstverleningsovereenkomst met Enschede staat onder taken van Enschede

* het vaststellen van inkoopbeleid voor Losser in regionaal verband dan wel gecommitteerd aan het Enschedese inkoopbeleid.

Wat houdt dat gecommitteerd precies in? M.a.w. wat heeft dit voor invloed op de uitwerking van ons eigen Losserse inkoopbeleid?

 

2) M.b.t. SROI (pag. 7) De werkgever moet 5% uit de doelgroep uitkeringsgerechtigden en SW-ers aannemen. Hoe moeten we de rol van het werkplein Enschede in deze zien? Wordt gekeken naar waar de mensen weg komen, dus of ze uit onze eigen gemeente komen? Dit i.v.m. het risico op verdringing. Elke gemeente zal er belang bij hebben om mensen uit een uitkering te halen om zo de kosten te drukken. Is er daardoor ook niet een risico dat SW-ers daarbij minder kans hebben, vanwege diezelfde reden (uitkeringsgerechtigden drukken zwaarder op de begroting dan SW-ers die hun eigen rugzakje meenemen).

 

Agendapunt 8 – Beleidsnota Schuldhulpverlening

Helder en duidelijk beleidsplan, mede door de presentatie eerder dit jaar van de stadsbank.

Aandacht voor vroegsignalering (vragen aan Domijn om weer te melden als er sprake is van huurachterstand), schulden bij eigen woningbezitters i.v.m. werkloos worden en het vaststellen van niet-kunners en niet-willers.

Een aantal vragen en opmerkingen die de cliëntenraad had heeft ook de fractie van Burgerforum. De antwoorden op deze brief zullen ook aan de raadsleden worden gestuurd.

 

Voor de rest komt dit terug in ons betoog in de raad.

 

 

 


Share our website