Publicaties

27.11.2012: Commisie over Top-Craft


Commissie over raadsvoorstel en notitie 'Uitvoering wet sociale werkvoorziening gemeente Losser” / Commissie 27.11.2012

 

Burgerforum is altijd duidelijk geweest wat de sociale werkvoorziening Top-Craft betreft. We hebben altijd gepleit voor een kleinschalige werkvoorziening onder de gemeente Losser, die maatwerk kan bieden. Als het aan ons gelegen had, was die er in 2005 al gekomen.

 

Er zitten in het voorstel dat er nu ligt best zaken waar BF zich in kan vinden. Het onderbrengen in een stichtingsvorm bijvoorbeeld.

Ook de oplossing voor de uitvoering regie en de detachering en begeleid werken, die onder de afdeling WIZ gaan vallen lijkt ons een logische oplossing, ware het niet dat die afdeling straks naar Enschede overgaat, want dat zullen wij als BF wel niet tegen kunnen houden.

 

Beschut moet nog worden uitgewerkt. We hebben er begrip voor dat dit niet van vandaag op morgen geregeld kan worden, maar het is wel de groep die het meest kwetsbaar is en waar we de vinger aan de pols willen houden.

 

De pijn bij Burgerforum zit hem vooral in het groen. Want waarom niet net zoals in Oldenzaal en Dinkelland dat gewoon onderbrengen bij de eigen gemeente i.p.v. aanbesteden bij een externe partij.

De uitleg afgelopen donderdag vonden wij niet overtuigend. Effectief blijven zo’n 60 personen over, die kunnen toch gemakkelijk in de eigen gemeente direct onder beheer en onderhoud geplaatst worden (zo’n grote gemeente    -> Losser, Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen mét het buitengebied dat moet toch gemakkelijk lukken).

 

Veel opmerkingen en vragen zijn de afgelopen donderdag in de speciale bijeenkomst hierover al de revue gepasseerd. Een aantal zijn nog een aantal blijven staan.

 

1. Gezegd is ook dat de groepen zoveel mogelijk ongemoeid worden gelaten. Als er aanbesteed gaat worden, gaat het hele pakket toch de aanbesteding in. Staat dit niet haaks op die toezegging? En op pag. 23 staat dat de medewerkers 'voorlopig”  hun werkplek in andere plaatsen kunnen houden. Wat is voorlopig?

2. En hoe zit met de achtervang. Stel dat SW-ers in Begeleid Werken niet geplaatst kunnen worden of later afhaken, waar kunnen ze dan op terugvallen? In deze tijd van recessie zitten werkgevers immers niet te springen om personeel. In de informatiebijeenkomst afgelopen donderdag gaf u aan dat deze in Beschut zouden terugvallen. De OR geeft echter aan dat ze weer op de wachtlijst komen. Als dat laatste het geval is, is dat een extra rem op plaatsing en zal het nog moeilijker zijn mensen uit te plaatsen.

4. Is de prognose van de resultaten niet veel te rooskleurig gezien de complexe materie? Met name omdat u voordelen al vrij snel inboekt, te weten vanaf 2015. Bovendien zal het toch lastig zijn de mensen in de 'markt” weg te zetten in de huidige tijd van recessie.

 

NB:  Maar waar we vooral mee in de maag zitten is het feit dat we helemaal niets meer te kiezen hebben. De wethouder heeft de laatste tijd herhaaldelijk gezegd dat er geen kant en klaar plaatje ligt en dat er nog wat te kiezen is. Volgens ons ligt er wel een kant en klaar plaatje en is dat precies het plaatje dat hij vanaf het begin voor ogen had. Want wáár kunnen we nog uit kiezen???

 

En wat is er gedaan met de unaniem aangenomen motie om ook de publieke private samenwerking waarbij de gemeente de regie heeft -naar het voorbeeld van Dinkelland- als lokale variant verder uit te werken en dit mee te nemen in het voorstel?  Wij hebben daar in dit voorstel nietsvan terug gevonden! De wethouder heeft dat compleet naast zich neergelegd. Waarom?

 


Share our website