26.9.2011: Truc Rijk kost gemeenten geld!

Truc rijk kost gemeenten 100 miljoen

Gemeenten krijgen in 2012 179 miljoen euro minder dan ze een half jaar geleden was voorgespiegeld. Een slimmigheidje van het rijk blijkt ze circa...

   Door Hans Bekkers•24.09.11•10 reacties

Gemeenten krijgen in 2012 179 miljoen euro minder dan ze een half jaar geleden was voorgespiegeld. Een slimmigheidje van het rijk blijkt ze circa 100 miljoen euro te kosten.
Speurwerk
De voor gemeenten bijzonder nadelige actie kwam aan het licht na speurwerk van gemeentefondsspecialist Dirk Jans. De Pauw-directeur ontdekte dat het Rijk uitgaven van 2012 naar 2011 heeft verschoven.

Onevenredig profiteren
Normaal zou dat niet uitmaken, want gemeenten krijgen geld van Den Haag navenant het op de departementen wordt uitgegeven. Echter, om te voorkomen dat lokale overheden onevenredig veel zouden profiteren van de miljardensteun van het rijk aan de in het slop geraakte economie, werd van 2009 tot en met 2011 dit samen de trap op, samen de trap af-stelsel tijdelijk buiten werking gesteld.Afspraak was, dat hoeveel het rijk in de periode ook extra uitgaf, dat niet mocht leiden tot een aanwas van het gemeentefonds.

Meevallers
Dit jaar had het Rijk enkele meevallers, met name als gevolg van lagere EU-afdrachten. Die budgettaire ruimte leidde tot het naar voren halen van uitgaven van 2012 naar 2011. Omdat voor 2011 de normeringsmethodiek buiten toepassing was verklaard, leiden extra uitgaven in dat jaar dus niet tot een wijziging van het accres. Daartegen leidt de verlaging van de uitgaven in 2012 wel tot lagere rijksuitgaven en dus tot een lager accres. Want vanaf 1 januari geldt het aloude normeringsstelsel weer, waarin ook is vastgelegd dat gemeenten minder geld krijgen van het Rijk als de rijksuitgaven lager zijn. Naar verluidt is het effect van de toegepaste schuiftactiek ongeveer € 100 miljoen.

Kostenbesparingen
Dat is daarmee verreweg de grootste hap van de daling van bijna 180 miljoen euro. Voor het overige wordt de accresdaling veroorzaakt door een lagere raming van de loon- en prijsontwikkeling (45 miljoen euro) en kostenbesparingen door het Rijk.

Terugvorderen
Er zijn overigens wel kansen voor de gemeenten het met de schuifactie verloren geld terug te vorderen. De afspraak was immers dat voor de hoogte van het gemeentefonds na het weer in ere herstellen van de normeringssystematiek 2011 als instapmoment zou gelden. Maar voorlopig zit de 100 miljoen euro in de knip van het Rijk.
Share our website