Publicaties

26.5.2011 discussie sociale werkvoorziening


Forumdiscussie 'bijzondere werknemers

Abvakabo FNV Twente, Top-Craft Oldenzaal en Werkplein Noord Oost Twente hebben de handen ineengeslagen om van 23 tot en met 27 mei in het stadhuis in Oldenzaal een tentoonstelling te organiseren rondom het thema: de sociale werkvoorziening en de toekomst. Op donderdag 26 mei vindt er over dit thema een speciale forumdiscussie plaats. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het stadhuis.

Op initiatief van de Abvakabo hebben 21 werknemers uit de sociale werkvoorziening hun verhalen verteld. Deze verhalen zijn weergegeven in het boek ‘Bijzondere werknemers'. De tentoonstelling is opgebouwd uit de foto's van deze verhalenvertellers. Op donderdag 26 mei vindt er in het kader van deze tentoonstelling een interessante forumdiscussie plaats over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Wethouder Yuri Liebrand zal samen met zijn vijf collega sprekers de discussie met het publiek maar ook onderling aangaan.

Op de sociale werkvoorziening komen grote veranderingen af, ook in Oldenzaal. Het beleid wordt aangepast en de budgetten beperkt. Wat betekent dit voor de mensen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening? Kan deze voorziening eigenlijk wel in stand worden gehouden? Het kabinet wil mensen vanuit de doelgroep direct in dienst laten komen bij bedrijven, maar kunnen en willen die bedrijven werkplekken voor mensen met een beperking openstellen? Dat zijn vragen die niet alleen in Oldenzaal, maar ook in het land regelmatig worden gesteld.

Forumdiscussie
Het kabinet vindt dat werknemers met een handicap zoveel mogelijk in het reguliere bedrijfsleven moeten integreren. De vraag is of het bedrijfsleven hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar kan en wil stellen. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen, zoals forse bezuinigingen voor mensen met een beperking en hoe zal de toekomst van de sociale werkvoorziening eruit zien?


Share our website