Publicaties

26.4.2011: Reactie op inbreidingsverzoek Poorthuis


Toelichting op inbreidingsverzoek Poorthuis(Jos Tijdhof) 

De fam Poorthuis is al ruim dertien jaar bezig om een extra woning te bewerkstellen op hun perceel van 2000 vierkante meter, aan de Braakstraat.

Hier zou dan een van de kinderen kunnen wonen; dit heeft voor hun het voordeel dat deze dicht bij hun kunnen wonen. Dat is bij het ouder worden dan ook een geruststellende gedachte om op terug te kunnen vallen.

In het verleden hebben we als raad een werkgroep gevormd om visie te ontwikkelen t.a.v. inbreiding in de gemeente Losser. De raad heeft daar zelf het initiatief voor genomen, mede omdat daar in Losser behoefte aan was. We hebben in deze werkgroep diverse keren, maar ook in raadsvergadering waarin we deze inbreiding hebben behandeld, steeds aangedrongen om inbreidingsverzoeken afzonderlijk goed te bekijken en maatwerk op toe te passen. BF vindt dat het inbreidingsverzoek van de familie Poorthuis nu juist een goed voorbeeld is waar maatwerk mogelijk moet zijn. Wij hebben de situatie al diverse keren ter plaatse bekeken en zien niet in waarom het op deze plek niet zou kunnen.

En ik weet dat de VVD in de persoon van Joke Kuhlkamp en dhr Even van de SDGL, de situatie in het verleden ook hebben bekeken en toentertijd ook positief waren over dit inbreidingsverzoek van de fam. Poorthuis.

De Fam Poorthuis is van alle kanten bereid om hierin medewerking te verlenen en eventueel zelfs grond af te staan voor draaicirkels of extra parkeerplaatsen om het inbreidingsplan uitvoerbaar te maken. Mocht dat niet gaan via de weg aan de achterzijde, dan is ze ook bereid vanaf de Braakstraat naar het pand achter in de tuin een 4 m. weg aan te leggen. Het argument van de gemeente dat dit weggetje te smal zou zijn, vindt ze niet overtuigend, hierin gesteund door architect Perik. Overigens zijn in Losser genoeg voorbeelden te vinden waar van een zelfde soort situatie gesproken wordt. Waarom mag het daar dan wel?

Kortom: Ook hier maatwerk leveren en kijken wat er wél mogelijk is.


Share our website