26-3-2008: Kulturhus De Lutte

BURGERFORUM

 

Kulturhus De Lutte

 

Onbegrijpelijk dat de coalitie een half jaar heeft verspild. 2 0ktober hebben wij nog een motie voor het kulturhus ingediend doch deze werd alleen gesteund door de VVD. Onlangs opnieuw, maar weer geen steun van de coalitie, behalve van de hr. Uit het Broek en mevr. Wolbert van het CDA.

 

Nu zijn we al met al een half jaar verder en komt de coalitie met deze motie voor het  kulturhus. Maar hoe zit het nu met de subsidies van de provincie en Europaloket??????????

Als we die mislopen is het niet alleen verloren tijd, maar ook heel veel weggegooid geld.

En waarom nu wel en een half jaar geleden niet?

Bij ons leeft het gevoel dat een motie van Burgerforum nooit steun zal krijgen van het CDA. Men lijkt niet te kijken naar de inhoud, maar alleen naar de indiener en dat zou een heel slechte zaak zijn. Niet alleen voor het functioneren van de raad, maar voor de hele Losserse gemeenschap.

 

En waar blijft de transparantie, de openheid, de communicatie, zoals ook de burgemeester zo mooi heeft verwoord tijdens de nieuwjaarstoespraak.

 

Wat hier vanavond gebeurt is niet te vatten; het zijn constant onbegrijpelijke acties door de coalitie onder aanvoering van het CDA, waarbij het blijkbaar niet om inhoud gaat maar waar andere zaken een rol spelen.

Naar de burgers toe is dit een slecht signaal, we worden er alleen maar ongeloofwaardiger door. Graag hadden we willen komen met een raadsbrede motie, maar ook dat blijkt een brug te ver voor de coalitie.

 

Wij zullen er voor zorg dragen dat de burger zich deze –in onze ogen- domme acties zal blijven herinneren tijdens de komende verkiezingen.

Hopelijk gaat dit niet zo door, want dan blijven we echt geen gezondegemeente Losser.

Share our website