23-12-2007: Tarieven afval-brengpunt

Agendapunt 9 – tarieven afval brengpunt BURGERFORUM 

 

Begin dit jaar hebben wij de entreetarieven van het afvalbrengpunt aan de orde gesteld. Wij vónden en vínden het tarief van 10 euro erg hoog, vooral bij kleine hoeveelheden. Illegaal storten kan dan het ongewenste resultaat zijn. Daarom hebben wij toen voorgesteld om dit te bekijken en eventueel te gaan werken met een systeem waarbij tot een bepaald aantal kilogram voor niets aangeboden kon worden.

In een vooroverleg bleek dat daarvoor een pasjessysteem, weegbrug, scansysteem en registratie nodig is, wat tot hoge kosten leidt. Dat is uiteraard niet onze bedoeling.

 

Het voorstel wat er nu ligt komt weliswaar voor een stuk tegemoet aan het verlagen van de kosten bij het aanbieden van kleinere hoeveelheden, maar wij vinden het tarief van 20 euro voor alles wat boven de 240 liter uit komt véél te hoog. Daarnaast wordt er dan toch nog een pasjes systeem ingevoerd, wat ook het nodige gaat kosten.

 

Wij vragen ons af of er niet een goedkoper en simpeler systeem te bedenken is. Wij hebben het bij de ronde tafel al genoemd. Misschien is een afvalstrippenkaart, of muntensysteem in combinatie met legitimatie een optie. Iedereen krijgt elk jaar een vast aantal strippen of munten waartegen gratis vuil gestort kan worden tot een bepaald maximum. Zijn de strippen op, dan moet per bezoek betaald worden.

 

Wij hebben nog een aantal vragen/opmerkingen:

1)      Wat is het nut van de registratie. Wáár wilt u de gegevens die dit oplevert voor gaan gebruiken en weegt dit op tegen de kosten?

2)      Wat als er meer dan 2 m3aangeboden wordt, wat gaat dat dan kosten?

3)      Verwacht u geen problemen met bepalen van de grens van 240 liter en 2 m3. Dat kan voor het personeel erg lastig worden, want of je nu 5 euro of 20 moet betalen, dat is een aanzienlijk verschil en kan tot grote discussies leiden.

 

Wij willen dit even beter inzichtelijk maken met een voorbeeld.

 

Met het voorstel zoals dat er nu ligt gaan we niet akkoord.

Wij hebben een aantal voorstellen en vragen steun bij de overige fracties.

 

1)    De eerste gaat uit van een splitsing in 5 euro tot 250 liter en in plaats van 20 euro 10 euro, maar dan zonder pasjessysteem. Het komende jaar zou dan gebruikt kunnen worden om te onderzoeken of er niet een simpeler systeem te bedenken is, bijvoorbeeld een strippenkaart.

2)    Mocht dat geen meerderheid krijgen, dan willen we pleiten voor het huidige voorstel zonderpasjessysteem met verlaging van de 20 euro naar 10 euro.

3)    Mocht dat geen meerderheid krijgen en men toch vast willen houden aan het pasjessysteem, dan een tariefverlaging van de 20 euro naar 10, maar dan wel met daarin ingebouwd dat de eerste 2 keer gratis aangeboden kan worden.

 

Graag horen wij van de andere fracties hoe ze hier over denken.

Jos Tijdhof

Share our website