23-12-2007: Evaluatie armoedebeleid

Agendapunt 11  evaluatie armoedebeleid  BURGERFORUM

 

Het is treurig dat we anno 2007 nog moeten praten over armoedebeleid

Het woord armoede zou eigenlijk al tot het verleden moeten horen. HMaar ook hier is er nog steeds een schril kontrast tussen de onderkant van de samenleving en de mensen die vele tonnen per jaar verdienen of zelfs miljoenen aan bonussen werkelijk echt verdienen. Wat is`armoede` hier? In deze evaluatienota wordt het vertaald als ….het niet volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. En zo hebben we het ook gelezen.

 

De nota riep in eerste instantie bij ons nogal wat vragen op. Op veel vragen hebben we al uitvoerig schriftelijk antwoord gehad.

Waarmee wij vooral veel moeite hadden was de passage over het scheefwonen en ik citeer: Onder scheefwonen wordt verstaan dat mensen een (huur)woning hebben die eigenlijk niet past bij het inkomen. Voor dit probleem is al aandacht wanneer iemand nu een WWB uitkering aanvraagt.

Ik zag het al voor me: Stel dat je zo’n 30 jaar in een huurhuis woont, je hebt alles prachtig voor elkaar, huis, tuin, een gezellige buurt. En dan heb je de pech om werkloos te worden. Als dan het gevolg zou zijn dat je ook nog zou moeten verhuizen omdat je wat te duur woont, dan zou dat wel heel erg wrang zijn.

Ons werd echter verzekerd dat dit in de praktijk eigenlijk nooit voorkomt, (1 de laatste 28 jaar) en daarmee was voor ons de kou wat uit de lucht, al blijven we er moeite mee hebben.

 

Wat de armoedeval betreft. Veel mensen denken inderdaad, dat als ze vanuit een uitkering gaan werken, ze er financieel niet op vooruit zullen gaan. Ze blijken niet op de hoogte te zijn van het feit dat er in die gevallen vaak nog wel recht bestaat op gedeeltelijke vergoedingen. Hier is nog veel werk te doen wat voorlichting betreft. Datzelfde geldt ook voor de kortingsregeling. Veel mensen die nét boven het sociale minimum uitkomen denken dan, dat ze buiten de boot vallen.

 

Geschrokken zijn wij van de cijfers over de schulden en dan met name over de hoogte van de schulden. Schulden van tussen de 20.000 en 50.000 euro zijn geen uitzondering meer.

Het is vaak ook niet alleen een zaak van weinig inkomen, maar een combinatie van weinig inkomen en de hand niet op de knip kunnen houden. Nu wordt het tegenwoordig ook wel érg gemakkelijk gemaakt om schulden te maken.

 

.................chikbaar stelte zaken zoals bijvoorbeeld een computer,in aanmerking komen, terwijl dit ...Rood staan op de bank,k open op internet, op afbetaling kopen, uitgesteld betalen…dat alles maakt het wel heel gemakkelijk om toch zaken te kopen terwijl je er eigenlijk het geld niet voor hebt.

Een extra probleem zijn de mensen die ondanks een schuldsanering opnieuw diep in de schulden terecht komen.

Budgetbeheer is hier een mogelijkheid. Moeten we bij dit soort gevallen niet nóg eerder ingrijpen of op zijn minst overgaan tot inhouding van vaste lasten zoals huur en energiekosten, zodat de mensen dáár in ieder geval niet mee in de problemen komt.

 

Een aantal keren hebben we gewezen op de website “bereken je recht” waarmee de burgers gemakkelijk en anoniem kunnen kijken of ze voor een uitkering in aanmerking komen. En………….wij zagen we dit terug in deze nota! Mooi dat u dit zo’n goed idee vond dat u het hebt overgenomen.

 

De regering heeft 80 miljoen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Wat krijgt Losser daarvan mee en worden daar nog voorwaarden aan gesteld?

Daarnaast wil Abdoutaleb extra ondersteuning voor arme kinderen, ook daarbij gaat het om 80 miljoen te gebruiken voor sport, cultuur en andere activiteiten. Is daar al wat meer van bekend en zou het geen optie zijn daarvoor een jeugdfonds “gelijke kansen” voor sport en cultuur in het leven te roepen.

 

De WMO adviesraad heeft een reactie op de evaluatie gegeven. Met name de vraag om een duidelijk tijdpad met evaluatiemomenten voor de verschillende onderdelen, om zo te kunnen beoordelen of er ook werkelijk voortgang wordt geboekt ondersteunen we van harte.  Wij willen het college dan ook vragen om aan dit verzoek tegemoet te komen.

 

Tot zover onze eerste termijn.

Lies ter Haar

Share our website