22.5.2012: Vragen begroting Top-Craft

Onderstaande vragen kwamen op n.a.v. de begroting Top-Craft / gr WOT. Omdat het vnl. financieel technische vragen zijn, deze maar even schriftelijk. Het antwoord mag in de commissie gegeven worden, dat scheelt weer werk.

- Zijn of worden er nog grote investeringen gedaan wat bijvoorbeeld het wagenpark of ander materiaal betreft?

Antwoord wethouder: Er mogen alleen nog de allernoodzakelijkste vervangingsinvesteringen worden gedaan.

- Hoe zijn de consultancykosten opgebouwd (opgesplitst naar soort kosten –> juridisch, accountant, diensten derden)?

Antwoord wethouder: Totaal € 135.000,- euro, waarvan € 37.000,-- accountantskosten, € 65.000,-- werk door derden, € 15.000,- salariskosten en € 18.000,- juridische kosten.

- Er wordt (of is inmiddels) een transitiedirecteur/manager aangenomen. Op welke basis wordt dit gedaan en is het salaris volledig meegenomen in de (meerjaren)begroting en zo ja om welk bedrag gaat het?

Antwoord wethouder: Is een post van € 100.000,-- en het gaat om een aanstelling die kan worden beëindigd met afkoop van een aantal maandsalarissen.

- Huisvestingskosten: We lazen onlangs in de stukken die voor het herstructureringsfonds uit gaan, dat er sprake is van langdurige huurcontracten van bijvoorbeeld voor het groen. Klopt dit en zo ja, waarom is men -terwijl men kon weten van ontwikkelingen die er zaten aan te komen- toch nog zulke langdurige contracten aangegaan?

Antwoord wethouder: De contracten zijn van 2007 en 2008.

Share our website