22.5.2012: Visie en keuzenota WMO - commissie

Visie en keuzenota WMO - AWBZ functie (Petra Mensink)

Door 14 Twentse gemeenten is een visie- en keuze nota opgesteld wat betreft de Maatschappelijke ondersteuning in Twente. Dit naar aanleiding van het verdwijnen van de AWBZ functie begeleiding. Deze zal worden gedecentraliseerd naar de WMO.

Dit betekend dat wij als gemeente Losser verantwoordelijk worden voor het bieden van begeleiding aan mensen die beperkt zijn in hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Samenwerking op dit gebied met andere Twentse gemeenten moet leiden tot efficiency- en effectiviteitenvoordelen.

De nota is aan ons voorgelegd onder de noemer 'iedereen kan meedoen, iedereen doet mee”

Een nobel, maar goed streven vinden wij, mits er oog en aandacht is voor de persoon die die begeleiding nodig heeft en hierom vraagt.

Het is ons van belang dat er helder en duidelijk als uit 1 mond naar onze burgers wordt gecommuniceerd. De wethouder heeft in de commissie aangegeven dat in de zogenaamde keukentafelgesprekken de burger zijn wensen kan aangeven en een keuze vrijheid hierin heeft.

Goed om te weten is dat de WMO raad op deze nota positief heeft gereageerd.

In deze nota wordt uitgegaan van 6 uitgangspunten voor het samenwerken met 14 gemeenten

Deze uitgangspunten zijn helder geformuleerd, maar veel hiervan is nog aan de individuele gemeenten om dit in te richten en uit te werken. De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven tot oktober 2012 de tijd nodig te zullen hebben om de keuzes voor de gemeente Losser uit te werken. We zullen dan horen welke model van regisseursrol het beste past bij onze gemeente.

We zijn dan ook benieuwd naar de uitvoering en oplossingen van deze raagstukken die nog liggen van het college in deze.


Share our website