Publicaties

22.5.2012 commissie: Vragen over Mantelzorg


Naar aanleiding van het rapport 'Basisfuncties Mantelzorg in Overijssel” van het platform Mantelzorg Overijssel hebben wij de volgende vragen.

1) Wordt er iets gedaan met de conclusies/aanbevelingen uit dit onderzoek m.b.t. betrokkenheid van mantelzorgers bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid rond ondersteuning van mantelzorgers?

2) Een gekanteld WMO beleid, waarbij mantelzorgers worde betrokken bij het keukentafelgesprek is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede mantelzorg. Gaat Losser bij de keukentafelgesprekken de mantelzorger betrekken en zo ja, volgt er ook een apart gesprek met de mantelzorger om hem/haar te wijzen op de mogelijkheden?
 
Antwoord wethoude Hassink: Rapport moet nog bekeken worden. Op dit moment is nog niet geregeld dat mantelzorger bij keukentafelgesprek zit.
 
3)Kan onze website hierop beter ingericht worden. Mantelzorg is nauwelijks te vinden, maar ook het WMO beleid kan pas na een aantal doorklikken gevonden worden en is dan nog niet erg gebruiksvriendelijk. Kan er een aparte website komen voor de WMO en mantelzorg die aangeklikt kan worden direct vanaf onze eerste webpagina. Hierbij wijzen wij op bestaande informatie van bijvoorbeeld Mezzo!
 
Hieraan wort gewerkt (met WMO adviesraad, die hier ook herhaaldelijk op gewezen heeft).

Lies ter Haar


Share our website