Publicaties

22.5.2012: Commissie: Vraag jaarrekening 2011


In de raadsinformatie is te lezen dat de accountant de jaarrekening niet als voldoende beoordeeld op het onderdeel 'waardering gronden toekomstige exploitatie grondbedrijf'. Daarin staat ook dat dit zeer vergaande gevolgen heeft voor de jaarrekening en consequenties voor de financiële positie van Losser in het algemeen.
Wat bedoelt u met 'zeer vergaande gevolgen' en wat voor consequenties heeft het voor de financiële positie van Losser? Deze vragen ook met oog op de voorbereiding kadernota.
 
Hierover is men nog met de accountant in overleg en er is nog geen uitkomst. Het meningverschil gaat er over of al in de jaarrekening 2011 afgeboekt moet worden, of dat hiermee dit jaar een begin gemaakt wordt. (nieuwe regels hierover zijn van februari dit jaar)

Share our website