21.1.2014 commissie B&S

Commissie 21 januari 2014

Door Burgerforum (Petra Mensink en Lies ter Haar) zijn vragen gesteld over het Integraal Veiligheidsplan (vragen volgen), het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid (er moet meer zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de lokale ondernemers; dit ook te verankeren in het uitvoeringsplan!), de kwestie rondom de aanbesteding leerlingenvervoer (slordige aanbesteding en vragen over communicatie met wethouder) en het verhogen van de zwembadtarieven (slechte zaak daarmee jagen we onze zwemmers naar de buurgemeenten).

Ook waren er veel vragen bij ons over de herziening evenementenbeleid, maar dat komt nu alsnog als agendapunt in een volgende commissie

Aanvullende info commissievergadering (Petra Mensink)


Integrale veiligheid

In het raadsvoorstel vraagt u ons kennis te nemen van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma interne veiligheid 2013.


Een vraag hebben we hier nog over wat betreft het veilig carbid schieten. De beleidsregels in de APV die voor  alle gemeenteraden waren voorgesteld werden niet door de gemeenteraad van Dinkelland overgenomen. Dit leverde problemen op voor het opstellen van een handhavingsstrategie en in de uitvoering voor handhaving en toezicht.  Wat was hier de reden voor?

Daarnaast vraagt u ons in te stemmen met uitvoeringsprogramma 2014

Onder het puntje drank en horeca zijn we benieuwd of er al beleid is vastgesteld.

Pilot PKVW  (politie keurmerk veilig wonen)
De gemeenten Oldenzaal, Wierden Losser en Enschede hebben samen met de Veiligheidsregio Twente, politie Twente en de SWB sociale werkvoorziening Hengelo) het initiatief genomen om een pilot uit te voeren voor advisering voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).  Waarom is gekozen voor SWB en niet voor onze eigen gemeente/sociale werkvoorziening.
Is er rekening gehouden met het feit dat de advieskosten van €.25,--  een belemmering zouden kunnen zijn. Door wie moet dat hang en sluitwerk verzorgd worden? 

Als laatste missen we de handhaving op het afsteken van vuurwerk het hele jaar door.

Opmerkingen/ beantwoording  van de portefeuille houder:


Woninginbraken; forse toename komt door een bepaalde groep die toen bezig was. Na twee aanhoudingen is afname gerealiseerd. Meer dadergerichte aanpak en bij stijging verscherpte controle en aanpak heling

Carbid: op detail niveau afspraken maken. Dinkelland wilde het punt van afstand niet wijzigen. Heeft niet tot problemen geleid.  Nu vooraf spreken met groepen. Heeft goed gewerkt en er zijn goede afspraken voordien gemaakt.

Drank en horeca; nog wachten op hoe het gehandhaafd moet worden. Hier in Losser is geen BOA. Verantwoordelijkheid bij horeca en supermarkt.

Pkvw; huis beveiligen is verantwoordelijk van mensen zelf. Voorlichting geven en advies kan met keurmerk naar verzekering voor evt korting op premie.

Vuurwerk; blijft lastig te handhaven. Verantwoordelijkheid van mensen zelf om niet te doen bij elk feestje dat er maar is en degenen die het wel doen aanspreken op gedrag.


Huiselijk geweld; Je kunt niet zeggen dat bij minder huisverboden en ook minder geweld is.

Raadsinfo zwembadtarieven.


Door de extra verhoging bovenop de indexering is de prijs van een los kaartje nu €4,10. Dit Ontmoedigt ons inziens om te gaan zwemmen in vergelijk met bijv. Gronau en Haaksbergen. Kosten daar 3 en 3,50 euro.


 Daarnaast is er op zaterdag geen recreatief zwemmen en zondag alleen maar in de ochtend en woensdag beperkt van 12 tot 15. Dit nodigt nog minder uit tot zwemmen.


Het antwoord van de portefeuille houder is dat die € 0,10 maar een klein bedrag is.


 


Share our website