Publicaties

20.9.11: Commissie Megakippenstal Beuningen


Rondvraag commissie ruimte 20.9.2011 Jos Tijdhof Burgerforum

Onderwerp: Uitbreiding Kippenschuren Mekkelhorsterstraat nr. 31 te Beuningen

Burgerforum voorziet ernstige problemen wat de forse uitbreiding met een drietal Kippenschuren op her perceel Mekkelhorsterstraatnr 31 bij de fam Aveskamp in Beuningen betreft.

Vraag 1. Is het verstandig dat deze uitbreiding van het bedrijf hier plaatsvindt.

Vraag 2. Is het mogelijk dat als deze familie een uitbreiding van hun bedrijf zouden willen, het bedrijf verplaatst zou kunnen worden, zodat niet op de huidige plek zo fors uitgebreid gaat worden?

Vraag 3. Het bouwblok wordt nu vrijwel vol gebouwd. Is dit in deze mate toegestaan?

Onze overwegingen hierbij:

Uitbreiding op de huidige locatie is ons inziens niet wenselijk, gezien de bezwaren van de naaste buren.

Deze uitbreiding is een aantasting zijn van het landschap aldaar.

De uitbreiding zou inhouden dat er 60.000 extra kippen bij komen. Momenteel zijn er 20.000 kippen op het bedrijf van de hr Aveskamp. De fam Heerink woont op een afstand van 22 meter van de nieuw te realiseren kippenschuren.

Dit wordt ons inziens een onmogelijke woonsituatie voor de fam. Heerink. Zij hebben ook een bed breakfast bedrijf . Door deze uitbreiding zou dat ook het einde beteken van dit bedrijf en het woongenot van deze familie.

We voorzien een flinke overlast zoals stank, fijn stof, besmetting/epidemieën, lawaaioverlast en verkeersproblematiek. Conclusie: gezondheidsproblemen voor direct aanwonenden en omwonende.

Momenteel zijn er al zeker een zestal zienswijzen ingediend door de naaste buren, allemaal tegen deze uitbreiding. Uitbreiding van deze grote is op deze locatie absoluut niet wenselijk.

Persoonlijk denk ik dan ook dat verplaatsing van het bedrijf een betere optie zou zijn. Gemeente Losser zou hierin samen met de provincie het initiatief kunnen nemen.

De fam Heerink heeft de oude boerderij geweldig verbouwd ten behoeve van het bed en breakfast activiteit. Hier is een aanzienlijk bedrag mee gemoeid geweest. Alles is in landelijke stijl verbouwd (zie foto's). Verder heb ik een aantal foto's gemaakt om een en ander te verduidelijken

Een foto die ik al gemaakt heb, geeft aan hoe dicht de fam heerink bij de evt uitbreiding komt, rechts van het woonhuis zie je een bosstrook direct aan deze bosstrook komt de uitbreiding.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De wethouder antwoordt hier ook bijzonder ongelukkig mee te zijn, maar het lastige is dat het wettelijk gezien mag. In 1983 en later in 2009 zijn de procedures als zodanig vastgesteld en is de bestemming intensieve veehouderij. De milieuvergunning is geen probleem. Zij, en voor haar wethouder Holsheimer, zijn hier intensief mee bezig geweest, maar we zijn er niet uit. Wat verplaatsing van het bedrijf betreft is men op financiële problemen gestuit. Wat de rol van de provincie hierin betreft, zijn de mogelijkheden ook beperkt. Wel zal men het opnieuw onder de aandacht brengen van GS en waar het maar mogelijk is zal gekeken worden of er ergens een gaatje is.


Share our website