Publicaties

20.4.2010: betoog college-onderhandelingen


Het initiatief bij de collegevorming lag zoals gebruikelijk bij de grootste partij, het CDA dus. Al was er niet veel verschil met nummer 2 en de daaropvolgende (respectievelijk CDA 6, VVD 5 en Burgerforum 4 zetels). We hebben meerdere gesprekken gehad die we open en constructief zijn ingegaan. Voor ons was alles in principe bespreekbaar, wat overigens niet wil zeggen dat bij latere uitwerking alles acceptabel zou zijn.

 
Vanaf het begin heeft Burgerforum gepleit voor een zo breed mogelijke coalitie van CDA, VVD en Burgerforum, omdat dat in onze ogen het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag Door deze coalitie zou ook een breed draagvlak ontstaan voor de ongetwijfeld nog ingrijpende maatregelen die het college de komende jaren moet nemen. Burgerforum is een stabiele factor gebleken binnen de Losserse samenleving en had dan ook graag haar verantwoordelijkheid willen nemen. Dat wij op het allerlaatste moment toch nog buiten de boot vielen, hadden we gezien de voorgesprekken niet verwacht, ook daar willen we duidelijk in zijn. 
 
Dat uit oogpunt van besparing gekozen is voor 2 Wethouders is, is te waarderen, maar  we vinden 2 wethouders wel erg kwetsbaar, denk bijvoorbeeld aan ziekte van een van beide wethouders en de toch zware portefeuilles die beide wethouders hebben.
We horen nu net dat na ca. een jaar inderdaad bekeken wordt of er toch nog een 3e wethouder nodig is en dat dit dan een van CDA-huize is.
 
En dan moet mij toch nog het volgende van het hart. Alhoewel ik de achtergrond begreep  -en wel het feit dat de afgelopen jaren wel heel veel wethouders hebben afgehaakt en iedereen dát in ieder geval niet meer mee wil maken- ging het wel érg veel over de “poppetjes” bij de onderhandelingen en niet over de inhoud.
Dit vinden wij een slechte ontwikkeling.
 
Tot slot: Wij wensen dit college alle succes maar ook sterkte toe. U mag van ons verwachten dat wij ons voor 100% blijven inzetten voor onze mooie gemeente. Dat zullen wij doen op een kritische, maar constructieve wijze.
 
Lies ter Haar
fractie Burgerforum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share our website