Publicaties

20.12.2011: Raad: betoog stadsbouwmeester


11. Toetsing welstand/dorpsbouwmeester (Jos)

Alles wat eenvoudiger kan en/of meer snelheid brengt in procedures omarmen wij als Burgerforum. Dat geldt dus ook hier. Het zal afhankelijk zijn van wát er voorligt hoe die toetsing er uit komt te zien. Het is inderdaad zaak, zoals ook gesteld is, dat er een nieuwe welstandsnota komt die als basis kan dienen.

Voorgesteld wordt de dorpsbouwmeester voor 1 jaar aan te stellen, maar wij vragen ons af -en hebben dat ook al in de commissie aangekaart- waarom toetsing niet naar behoefte kan worden ingehuurd zonder verdere verplichtingen aan te gaan, zodat we snel kunnen inspelen als er wijzigingen nodig of wenselijk zijn, daarbij denken wij ook aan de brief van het Oversticht. Ook werd in de commissie gezegd dat de kosten gelijk zouden blijven en dat vinden wij vreemd. Het moet toch verschil maken of je een beroep doet op een welstandscommissie met meerdere personen of op één persoon. Graag horen we hoe dit zit.


Share our website