2-10-2007: Burgerforum tegen verkoop aandelen Twence

BURGERFORUM     verkoop aandelen Twence    2 oktober punt   5

 

 

Verkoop aandelen Twente                   agendapunt 5

 

Wel of niet verkopen van de Twence aandelen. Het heeft de afgelopen weken tot heel veel commotie geleid. Voor Burgerforum was het niet zo ingewikkeld. We zijn tegen verkoop van de aandelen Twence omdat het hier gaat om een nutsbedrijf. Niet alleen een vuilverwerker, maar ook een energieleverancier.

We vinden de redenering om over te gaan tot verkoop van de aandelen ook een doelredenering. De Regio Twente heeft voor haar Agenda van Twente 80 miljoen nodig en waar moet zij dat halen…..aandelen verkopen is dan de gemakkelijkste weg om snel aan heel veel geld te komen.  Maar wij vinden dat niet de juiste weg.

 

Het is ook een principiële keuze. Wij vinden dat het hier gaat om een primaire overheidstaak, die je in handen moet houden. Privatisering van onder meer de energiebedrijven, post en spoorwegen hebben laten zien dat dit voor de burger geen enkel voordeel heeft. Het is één doffe ellende. Van marktwerking en door de concurrentie scherpere tarieven is niets terecht gekomen. De bedrijven willen dan zoveel mogelijk winst maken en dat gaat ten koste van kwaliteit en drijft de prijzen alleen maar op. Laat staan dat er sprake zal zijn van prijsdaling, zoals de afgelopen twee jaar bij Twence wel het geval is geweest.

 

Verkoop je de aandelen Twence, dan heb je er geen grip meer op de zaak en ook niet meer op de prijsontwikkeling. En ondanks alle toezeggingen en verklaringen van langdurige contracten met de tarieven betreft, lijkt ons dat geen goede zet.

Bovendien is er in de naaste omgeving geen afvalverwerker waar we zo eventjes heen kunnen gaan, Twence heeft toch een vrij monopolistische positie.

U schrijft dat er geen politiek strategisch belang is, maar in onze ogen is dat er wel zeker. U wilt namelijk een goed draaiend Twence verkopen. En wel met reden om nu extra geld te ontvangen door verkoop van Twence om het banksaldo van Losser te verhogen.

Tevens besluit U daardoor, dat de burger van Losser overgeleverd is aan de grillige tariefstelling van een particulier bedrijf. De nieuwe particuliere instantie zal toch een insteek hebben om hiermee winst te draaien en dit gaat dan over de rug van de burger van Losser door verhoging van de tarieven. Wij kunnen dan toch niet meer voldoende invloed aanwenden op de prijsbepaling van deze overheidstaak. Dus duidelijk een politiek strategisch belang.

  

 

De 80 miljoen die de regio Twente nodig heeft is ook te krijgen door het uitkeren van een (super) dividend de komende 10 jaar. Twence is hierin behoorlijk tegemoet gekomen door een schriftelijke toezegging dat het bedrag van 50 naar 80 miljoen op te schroeven en bovendien een bod te doen om de tarieven nog maar met de helft van de prijsinflatie-index te verhogen.

Overigens wordt in het voorstel van de regioraad ineens ook niet meer gesproken over de 80 miljoen, maar laat men het bedrag open. Ook hier hebben wij geen goed gevoel over. Want als men eenmaal beschikt over een goed gevuld potje, lijkt ons de verleiding wel heel erg groot om daar nog een extra greep in te doen.

WIJ ZIJN DAN OOK TEGEN DIT VOORSTEL

Share our website