2.10.12: Commissie ruimte- Duurzaamheidsvisie

Commissie Ruimte.                                            Losser 02-10-2012

 

Duurzaamheidsvisie en Duurzaam Energiebeleid gem. Losser

(Hans Volmbroek)           

Vraag: Zijn de cijfers van de beleidsnota duurzaam energiebeleid gem Losser correct, zo ja dan kloppen de andere cijfers van deze nota niet en ook kunnen dan de cijfers uit de energievisie van Twence, waar de opsteller van deze nota zich op beroept, dan niet kloppen.

Aanleiding:

Op pag 17, fig 3.1 van het stuk over duurzaam energiebeleid het volgende:

Een zuinige auto met benzinemotor verbruikt zo’n 100 gram CO2 per kilometer.

Bij een gemiddeld gebruik van de auto is dat zo’n 1000kg CO2 of 11 kiloton CO2 per jaar. Een gemiddelde auto heeft een verbruik van 100cc per kilometer.

De meeste hedendaagse auto’s rijden zelfs zuiniger.

Tevens wordt er op pag.38 van de bijlagen het volgende uitgelegd:

Losser produceert ca 167 kiloton CO2 per jaar.

Hiervan neemt het verkeer ca. 49,5 ton voor zijn rekening.

Het huishoudelijke verkeer ca.30,9 kiloton en het zakelijke 18,6 kiloton.

Afgaand op de cijfers zouden er maximaal 50 auto’s in de gem. Losser rijden.

Dit concluderend uit voorgaande cijfers van pag. 17.

Antwoord:

Er was een fout in de cijferreeks op getreden, men had dit reeds bemerkt.

Het aantal auto’s maal 1000 zou correct zijn? (moest 100x is beter)

Tevens werd er nog naar aanleiding van diverse vragen bekend gemaakt dat het rapport 8000,- euro heeft gekost, buiten de ambtelijke uren.

Ook werd er bekend gemaakt dat er nog subsidie van de provincie te verkrijgen is op zonnepanelen( ca 15%) volgens het tendersysteem en dat ook het rijk nog mogelijkheden biedt, tenminste dit jaar.

Voor volgend jaar gaat er een streep door deze subsidie van het rijk, ca 155 miljoen, als de samenwerking tussen VVD en Pvda doorgaat.

Dit stond in de Tw.-Courant-Tubantia.

 

                                       

Share our website