2.10.12: commissie ruimte -bestuursrapportage 2

BURGERFORUM Commissie ruimte – bestuursrapportage

Pag. 17 – LAGA fietspad Glane. Vervallen i.v.m. raadsinfo hierover!

Daar staat dat dit fietspad een groot succes is. Als de plannen van de landinrichting Losser uitgevoerd worden is het echter einde verhaal voor dit fietspad, want een nieuw staat gepland op ca. 25 meter vanaf de Dinkel. Daarmee verliest het pad zijn aantrekkelijkheid, namelijk het feit dat het naast de Dinkel loopt. Bovendien zou verplaatsing aanzienlijke kosten met zich mee brengen. Er is een grote handtekeningactie door de inwoners van Glane op touw gezet, waarin er voor gepleit wordt dit (fiets)pad te houden op de huidige locatie. Wat gaat er nu gebeuren?

Pag. 10 - Uitstellen trottoirbestek- incidenteel voordeel 125.000 euro.

Reggefiber is bezig met het aanleggen van glasvezel. Alle trottoirs gaan hierbij op de schop, maar het opnieuw bestraten gebeurt op sommige plekken erg slecht (afhankelijk van de groep die bestraat). Hier hebben wij al eerder op gewezen en gevraagd of het niet verstandig zou zijn de werknemers van Tieck die hier in Losser al werken, de trottoirs te laten bekijken zodat er een goed beeld komt welke slecht gelegd zijn en hier Reggefiber op aan te spreken. Dit om extra kosten van het opnieuw moeten bestraten in de toekomst te voorkomen, maar ook vanwege mogelijke aansprakelijk als gevolg van valpartijen als gevolg van het slechte leggen. (In sommige straten is ook zwart zand onder de tegels terecht gekomen i.p.v. geel zand!)

Sporthal De Spil in relatie tot het Kulturhus: Hoe zit het met de sporthal als het Kulturhus niet door gaat? Dit omdat nu huurders lijken te gaan afhaken.

Share our website