Publicaties

19.7.2011: Starterslening opgeschort


Gemeente schort verstrekking starterslening tijdelijk op

15-07-2011

De gemeente Losser heeft vanuit de provincie bericht gekregen dat het budget voor de provinciale bijdrage aan de startersleningen voor 2011 is uitgeput.

Het verstrekken van startersleningen is een gezamenlijke activiteit die voor de helft door provincie en voor de helft door de gemeente betaald wordt. De verstrekking van startersleningen voorziet in de gemeente Losser duidelijk in een behoefte. Dankzij het succes van de regeling echter, is eerder dan verwacht de bodem van het potje bereikt dat de provincie daarvoor gereserveerd had. De provincie verwacht per 1 januari van het volgende jaar weer budget beschikbaar te kunnen stellen. De gemeente kan het zich niet veroorloven om voor de rest van 2011 de benodigde leningen alleen te financieren. 'Bovendien vind ik het heel vervelend dat aanvragen die al onderweg zijn, per direct ook niet meer behandeld kunnen worden', zegt wethouder Jeannette Schuddeboom. 'We hebben daarom gezocht naar een soort van overgangsregeling zodat we inwoners die al bezig zijn met het kopen van huis, niet direct hoeven teleurstellen'.


Door de prijsstijgingen op de woningmarkt in de afgelopen jaren kunnen veel starters niet of nauwelijks meer een koopwoning betalen. De gemeente verstrekte daarom in samenwerking met de provincie Overijssel vanaf eind 2007 startersleningen. Een starterslening is een aanvullende lening voor mensen die een huis willen kopen, maar daarvoor eigenlijk onvoldoende inkomen hebben. Daarmee maakte de gemeente het voor (toekomstige) Losserse inwoners makkelijker om een eerste woning te kopen. Het is een extra lening die bedoeld is om het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning te financieren. De koper leent het bedrag van de gemeente via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten(SVn). De SVn verzorgt de afhandeling en de administratie van de lening.


Aanvragen die voor 1 juli ontvangen zijn bij SVn, worden gewoon afgehandeld. Potentiële woningkopers die al een formulier hebben ontvangen, maar nog niet hadden ingevuld, kunnen deze (in plaats van bij de SVn) nu bij de gemeente inleveren. Het college van burgemeester en wethouders zal die aanvragen individueel beoordelen en bekijken of ze vanuit het restbudget van de gemeente voor 2011 gefinancierd kunnen worden. De gemeente biedt met deze overgangsregeling een oplossing op maat voor degenen die al een huis op het oog hadden. Na vandaag is het aanvragen van nieuwe formulieren echter niet meer mogelijk. Zodra de provincie het budget voor de startersleningen heeft aangevuld, haakt de gemeente weer aan. Naar verwachting zal dat begin 2012 het geval zijn.


Voor vragen kunt u contact opnemen met Henk Schutte of Marion Unland, van de afdeling Ruimtelijke en Eonomische Ontwikkeling, mailto:gemeente@losser.nl?subject=Informatie%20starterslening of 053-5377444. Natuurlijk kunt u ook tijdens openingstijden langskomen op het gemeentehuis.
 
bron: gemeente Losser

Share our website