18.6.2013: Kerntaken en Kadernota

BURGERFORUM Commissie 18 juni

4. Kerntakendiscussie 'Keuzes in bouwstenen” (Lies ter Haar)

Wat er nu ligt zou de grootste gemene deler moeten zijn van de raad, maar als we het zo beluisteren kan niemand zich hier in vinden.

Kort gezegd: In de prullenbak met dit stuk.

We zullen als fractie in de raad de kaders en richtingen aangeven die u mee kunt nemen in de uitwerking van de begroting. Waarbij ons uitgangspunt is: zoveel mogelijk behouden wat je hebt aan voorzieningen, zorg voor de meest kwetsbare in de samenleving en oog voor de leefbaarheid in alle kernen.

Bezuinigingen hebben een grens. Alles wat je wegbezuinigd is voor goed weg. De leefbaarheid komt onder druk en uiteindelijk het bestaansrecht als zelfstandige gemeente ter discussie.

Voor het traject van de kerntakendiscussie begon hebben we als Burgerforum in april richting presidium al aangegeven, dat dit in onze ogen geen kerntakenDISCUSSIE genoemd kon worden, maar puur een bezuinigingslijstje waarin we de volgorde mochten rangschikken en wegstrepen.

In de tweede sessie hebben we nogmaals aangegeven dat we ons alle vrijheid voorbehouden om hier nog iets van te vinden. Dit vooral door de manier waarop dit stuk tot stand is gekomen. Met heel weinig mensen, door het leggen van kaartjes waaraan bedragen gehangen zijn waar niemand echt zicht op had en in feite op maar één avond. 

Daar mag je geen begroting aan ophangen. Weg er mee. Weggegooid geld de kosten voor dit extern bureau, dat hadden we beter aan de voedselbank kunnen schenken.

 

 

6. Knelpunten formatie (Hans Volmbroek)

Er zit niets meer in de reserves (3 ton in het rood), dus de raad kan en mag hier niet mee instemmen. Of is nu het geld van het oud papier in de reserves is gestort er wel ruimte?

 

De andere vragen die we hadden zijn al gesteld.

 

7. Kadernota (Henk Filipsen)

Toelichting vooraf (niet voorgelezen): Dit kun je geen kadernota noemen. En terugvallen op de kerntakendiscussie –al zou die bruikbaar zijn geweest- is voorbarig, omdat deze door de raad zelf nog niet eens besproken is. Het is wel erg gemakkelijk als college te verwijzen naar deze kerntakendiscussie.

En als de kadernota mede tezamen met de kerntakendiscussie de input vormt voor de begroting, dan hebben we een groot probleem. Want de raad spreekt zich volledig tegen. We willen het zwembad houden, maar zetten het in de gevarenzone. We willen een fusie tussen bibliotheek, muziekschool en Cluster en een Kulturhus Losser, maar leggen er een bom onder door de subsidie te halveren. In de kerntakendiscussie zijn geen inhoudelijke keuzes gemaakt, het was een bezuinigingslijstje. En een kerntakendiscussie is toch niet het oplossen van het begrotingstekort?

 gestelde vragen:

è Waarom geen kadernota zoals elk jaar? Want u wist toch dat de kerntakendiscussie nog niet inhoudelijk in de raad besproken was!

Wat er nu ligt is geen kadernota, meer een vóórbegroting.

è Zelfs als de kerntakendiscussie uitgevoerd zou worden zoals nu op papier staat (en dat zou héél ver gaan), dan nog wordt het tekort van 2014 hiermee niet opgelost. Hoe denkt u dan dit te kunnen oplossen?

è Waarom de vervangingsinvesteringen niet uitstellen (veegmachine, sneeuwploeg, pick-up)?

è Waarom extra inzet handhaving hennepteelt?

è Waarom bezuinigingen op personeel weer terugdraaien?

 

 

Share our website